Kuopion tuomiokirkko

Työyhteisöjen kehittäminen

Työhön perehdyttäminen

Perehdyttäminen tähtää työn ja toimintaympäristön hallintaan. Sen avulla varmistetaan hyvät edellytykset työn tekemiseen ja samalla huolehditaan kokemukseen perustuvan tärkeän tiedon siirtymisestä työntekijältä toiselle. Tärkeää on, että perehtyjä itse on aktiivinen toimija ja tiedon hankkija.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Esimiehen tai työntekijän työnohjaus, tai koko työyhteisön ryhmätyönohjaus on hyvä keino edesauttaa asioiden sujumista.  Kirkon työnohjaajien antama työnohjaus on kirkon työntekijöille maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia matkakustannuksia. Kun esimiehen kanssa on sovittu työnohjauksen aloittamisesta, voivat asianomaiset tiedustella mahdollisuutta työnohjaukseen suoraan työnohjaajilta.

Työnohjauksen arviointi
Työnohjaussopimus 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työnohjaus

Mitä on työnohjaus?
https://youtu.be/CYCXSci0WzU

 

 

Kuopion hiippakunnan työnohjaajien yhteystiedot

Apua työyhteisön kehittämiseen ja pulmiin

Työyhteisössä voi olla tilanteita, jolloin tarvitaan tueksi ulkopuolista asiantuntijaa.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi piispantarkastuksiin liittyvät työhyvinvoinnin itsearvioinnit, strategiatyöskentelyt, haasteelliset muutostilanteet, työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ristiriitojen käsittely ja työilmapiirikysymykset, kehittämisprosessien ohjaaminen ja johtamisen tukeminen. Asiantuntijan käyttäminen auttaa usein löytämään rakentavia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia etenemistapoja.

Kuopion hiippakunnan verkostossa on kirkon konsulttikoulutuksen käyneitä henkilöitä. Mikäli konsultointiin on tarvetta, ota yhteys joko tuomiokapitulin hiippakuntadekaaniin tai työyhteisökehittäjään. Tuomiokapituli selvittää kenellä konsulteista olisi mahdollisuus ottaa tehtävä vastaan. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan konsulttiin. Koska tuomiokapituli osaltaan koordinoi konsultointia, on hyvä, että kapitulissa tiedetään käynnissä olevista konsultoinneista.

Kuopion hiippakunnan kehittämiskonsultit Kehittämisavustus