Yksityiskohta Joensuun kirkon sisältä

Tukea työhön

Koulutus ja kehittäminen

Hiippakunnan sihteeristö edistää kirkon tehtävää järjestämällä koulutusta, kehittämällä seurakuntien toiminnan sisältöä ja seurakuntia työyhteisöinä sekä pitää yllä yhteyksiä hiippakunnan kannalta merkittäviin tahoihin. Sihteeristön työtä johtaa hiippakuntadekaani.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa koulutusta, jonka tavoitteena on pitää yllä ja parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään

Työyhteisöjen kehittäminen

Koulutusaineistot

 

Hengellinen ohjaus ja retriitit

Hengellinen matkakumppanuus

Hengellisen ohjauksen, matkakumppanuuden tavoitteena on auttaa matkakumppania tunnistamaan Jumalan puhuttelu elämässään ja vastaamaan siihen. Matkakumppanuus on usein vuosia kestävä matka, joka voi olla henkilökohtaista opastusta tai tasavertaista toinen toisensa tukemista sekä ryhmässä tapahtuvaa kumppanuutta tai ohjausta. Todellinen ohjaaja matkakumppanuudessa on Pyhä Henki.

Hengellinen ohjaus

Mitä ja kenelle?

Hengellinen ohjaus on elämän tutkistelua uskon valossa. Ohjaaja auttaa pysähtymään ja luomaan kuuntelevaa ja katselevaa tilaa Jumalan kohtaamiselle. Hengellinen ohjaus sopii peilauspaikaksi esimerkiksi silloin, kun etsit tapaasi elää todeksi hengellisyyttä, kaipaat syventymistä Jumala-suhteessasi, koet tarvetta jäsentää omaa hengellistä matkaasi – tai kun käyt vuoropuhelua kutsumuksesi, uskosi, työsi ja muun elämäsi kysymysten välillä.

Hengellinen ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena. Voit kutsua hengelliseksi ohjaajaksesi tai matkakumppaniksesi jonkun, johon luotat voidaksesi jakaa hänelle elämäsi kysymyksiä. Ohjauksen kesto on sovittavissa ohjaajan kanssa yhdessä – elämäntilanteen ja tarpeen mukaan.

Kuopion hiippakunnan alueella toimivien hengellisten ohjaajien/ matkakumppanien yhteystietoja.

Hengellistä ohjausta ja matkakumppanuutta toteutetaan myös ryhmässä, kuten hengellisen matkakumppanuusryhmän tai ohjatun (arki)retriitin muodossa.

Lisätietoja:
Anna Väätäinen
hiippakuntasihteeri (kansainvälinen työ, jumalanpalveluselämä)

Retriitit

Hiljaisuuden retriitit kestävät 3-4 päivää. Retriitin päiväohjelmaan kuuluvat tavallisesti ehtoollisen vietto, hetkirukoukset sekä ohjattu hiljainen rukoushetki ja lyhyt virikepuhe. Osanottajat sitoutuvat keskinäiseen hiljaisuuteen. Tärkeitä retriitin elementtejä ovat myös yhteiset ateriat sekä liik­kuminen luonnossa.

Ignatiaanisessa ja henkilökohtaisesti ohjatussa retriitissä retriittivieras tapaa päivittäin ohjaajansa.

Arkipäivän retriitti l. kotiretriitti tarkoittaa hengellisen ohjauksen prosessia, jossa tapaamisia ohjaajan kanssa on 8-12 sopimuksesta ja tapaamistiheydestä riippuen. Tapaamisten teemana on tiettyjen raamatunkohtien peilaaminen retriittivieraan omaan elämään.

Muu hiljaisuuden viljely kattaa teemaretriitit ja lyhyet hiljaisuuden viljelyn muodot kuten hiljaisuuden päivät.

Lisätietoja hiljaisuuden retriiteistä: Hiljaisuuden ystävät ry

 

Retriittejä Kuopion hiippakunnan alueella

Hiljaisuuden retriitti ”Kristus on tiemme, valo sydäntemme”
Kajaanissa Joutenlammen kurssikeskuksessa 26.-28.4.2024,
ohjaajina pappi Taina-Maija Miettinen ja diakonissa Teemu Räty.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet

Hiljaisuuden retriitti ”Ota piiriisi, Pyhä Kolme!”
Kuopiossa, Hirvijärven leirikeskuksessa 24.-26.5.2024. Retriitinohjaajina Salla Tyrväinen ja Markku Liinamaa.
Haku 1.4.-30.4.2024
Hinta: seurakuntayhtymän jäseniltä 80e/60e (alempi hinta: eläkeläiset, opiskelijat, työttömät), ulkopuoliset: 100e/80e.
Jos kaipaat rukoushiljaisuuteen, lepoon ja jumalan hoitoon luonnon keskelle, olet tervetullut! Retriitin ohjelmassa on yhteisiä rukous- ja ehtoollishetikiä, sekä mahdollisuus keskusteluun ohjaajan kanssa.
Yhteyshenkilönä pastori Salla Tyrväinen p. 040 4848 320.

 

 

 

Henkinen huolto

Kuopion hiippakunnan alueella toimii kolme henkisen huollon (HeHu) ryhmää: Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. HeHu-ryhmät toimivat tarvittaessa myös toistensa tukena.

Oheista hiippakunnallista HeHu-opasta täydentävät HeHu-ryhmien omien toimintamallien ja käytäntöjen mukaiset erityisohjeet.

Kirkon henkinen huolto Kuopion hiippakunnassa (pdf) HeHu-koordinaattoreiden yhteystiedot

kirkon henkinen huolto kuopion hiippakunnassa kansikuva

Viestintä

Kirkon viestinnän tavoitteena on rakentaa vuorovaikutusta ja tukea ihmisten hengellistä elämää. Erityisesti viestintään erikoistuneiden työntekijöiden lisäksi jokainen kirkon työntekijä on omassa tehtävässään viestijä. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien seurakuntalaisten tavoittamiseksi viestinnässä käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä.

Aineistoja seurakuntien viestinnän tueksi:

Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan yhteisön keskinäistä keskustelua, työn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää viestintää. Toimiva sisäinen viestintä on keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

Seurakunnan sisäisen viestinnän piiriin kuuluu myös muita kuin työntekijöitä, esimerkiksi luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.

Kriisiviestintä

Seurakunnan kriisiviestintäsuunnitelma on osa valmiussuunnitelmaa, joka toimitetaan tuomiokapituliin kahden vuoden välein.

Kirkon viestintään kannattaa olla yhteydessä, jos seurakunnassa on kriisitilanne tai sellaisen uhka. Kirkon viestintä hoitaa kirkon valtakunnallista kriisiviestintää ja konsultoi seurakuntia paikallisissa kriiseissä.

Ympäristötyö nousee kirkon perustasta

Raamatun sanoman ytimessä on Jumala, joka on luonut kaiken hyväksi ja pitää luomaansa yllä. Ihmisen osa on kiittää Jumalaa hänen lahjoistaan ja pitää niistä hyvää huolta. Luomakunnan varjeleminen on yksi kirkon valitsemista strategisista painopisteistä.

Kirkon ympäristödiplomi

Diplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Ympäristödiplomin hankkimisen yhteydessä suoritetaan ympäristökatselmus ja laaditaan seurakunnan ympäristöohjelma.

Ekopaasto

Ekopaaston järjestävät Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus, Suomen ekumeeninen neuvosto, Kirkon Ulkomaanapu Changemaker ja Martat.

Lisää ympäristövastuusta: