Yksityiskohta Kuopion tuomiokirkon seinästä ulkopuolelta

Tietoa hiippakunnasta

Kuopion hiippakunta

  • Nykyinen hiippakunta perustettu vuonna 1939
  • Rovastikuntia 5
  • Seurakuntia 43
  • Seurakuntalaisia n. 330.000
  • Käsittää alueellisesti Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan.

Suurin osa hiippakunnan seurakunnista on pieniä tai keskisuuria seurakuntia. Haasteena on väen väheneminen erityisesti maaseudulla. Kasvua on lähinnä vain yliopistokaupunkien Kuopion ja Joensuun seuduilla. Herätysliikkeistä Kuopion hiippakuntaa on vanhastaan leimannut herännäisyys, mutta myös erityisesti joillakin lestadiolaisuuden suunnilla on täällä kannatusta.

Hiippakunnan erityinen voimavara ovat alueella toimivat kaksi kirkon virkoihin edellytettävään tutkintoon kouluttavaa laitosta: Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto ja Taideyliopisto/Sibelius-Akatemian Kuopion osasto. Oman lisävärinsä tuo elävä ekumeeninen ympäristö ortodoksisen kirkon piispanistuimen ja Valamon ja Lintulan luostareiden myötä.

 

Suomen kartta ja hiippakunnat

Kuopion hiippakunta - elävä itä

”Kuopion hiippakunnassa hengellinen elämä on juurevaa, ihmiset mutkattomia ja luonto sanomattoman kaunis. Nämä elementit tulevat esittelyvideossa hyvin esille, ja samalla se on lyhyt dokumentti kirkon työstä idän ihmisten arjessa ja juhlassa,” kuvaa piispa Jari Jolkkonen.

Vuoden 2024 tavoitteet

  1. Vahvistamme seurakuntien jumalanpalveluselämää
  2. Tuemme seurakuntia siten, että niillä on toiminnalliset, taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset toimia
  3. Edistämme seurakuntien verkostoitumista ja yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
  4. Kannustamme seurakuntia kestävän kehityksen edistämiseen
  5. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon kanssa.

Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2023-2027

Seurakunnat ja rovastikunnat

Kajaanin rovastikunta

Rautalammin rovastikunta

Rovastikuntien arkistot

Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Piispainkokous on vuonna 2011 hyväksynyt rovastikunta-arkiston arkistosäännön, arkistonmuodostussuunnitelman ja takautuvan seulontapäätöksen 1920–2011.

ROVASTIKUNNAN ARKISTOSÄÄNTÖ 1981
ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ_2012
ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA_2012
ROVASTIKUNTA-ARKISTON TAKAUTUVA SEULONTAPÄÄTÖS_2011

Kuopion hiippakunnan kartta 2024

Historia

Kuopion hiippakunta perustettiin ensimmäisen kerran vuonna 1850, jolloin se toimi Turun ja Porvoon rinnalla maan kolmantena hiippakuntana. Vuonna 1897 hiippakunta jaettiin niin, että uusi Etelä-Savoa ja Karjalaa palveleva hiippakunnan tuomiokapituli sijoitettiin Savonlinnaan. Vuonna 1900 Kuopion tuomiokapituli siirrettiin Ouluun. Oulussa hiippakunta toimi vuoteen 1923 asti Kuopion hiippakunnan nimellä.

Seurakuntien väkiluvun kasvaessa Kuopioon perustettiin hiippakunta uudelleen vuonna 1939. Hiippakunnan tehtävänä oli itäisen rajaseudun seurakunnallisen ja hengellisen elämän rakentaminen.

Kuopion piispat

Luterilaisen kulttuurin säätiö

Luterilaisen Kulttuurin Säätiön  tarkoituksena on vaalia suomalaisen luterilaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja luterilaisen elämänkatsomuksen kehittämistä. Säätiön toiminta-alueena on koko maa ja se toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä seminaareja, esitelmiä ja muita kulttuuritapahtumia sekä tukemalla ja harjoittamalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö myös jakaa apurahoja ja tunnustuspalkintoja luterilaista kulttuuria edistäneille henkilöille tai yhteisöille. Säätiön hallituksen puheenjohtaja toimii Kuopion hiippakunnan virassa oleva piispa.

Lue lisää

Luterilaisen Kulttuurin säätiön logo