Kuopion hiippakunta

Kuopion hiippakunta edistää kirkon tehtävää ja ykseyttä sekä tukee hiippakunnan seurakuntia niiden tehtävässä.

Tuomiokapituli suljettuna ajalla 29.6.-31.7.2020