Kuopion hiippakunta

Kuopion hiippakunta edistää kirkon tehtävää ja ykseyttä sekä tukee hiippakunnan seurakuntia niiden tehtävässä.

Huom. Kuopion tuomiokapituli suljettuna ajalla 28.6.-1.8.2021.