Kirkkoon töihin

Töihin Kuopion hiippakuntaan

Kirkossa tehdään monenlaista työtä. Hengellisen työn lisäksi seurakunnissa työskentelee esimerkiksi talouden, hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon ammattilaisia.

Tervetuloa töihin kirkkoon!

Kitos-seminaarit

Kirkon työntekijöiden perehdyttäminen

Kaikki kirkon avoimet työpaikat löydät tästä linkistä.

Avoimet työpaikat Kuopion hiippakunnassa

Hakeutuminen pappisvirkaan

Kuopion hiippakunnassa vihitään vuodessa 3-7 uutta pappia. Pappisvihkimyksiä järjestetään yleensä yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Tulevat vihkimykset hiippakunnan kalenterissa Avoimet papin virat ja sijaisuudet Kuopion hiippakunnassa

Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonian virkaan vihkimys järjestetään Kuopion hiippakunnassa kerran vuodessa. Vihkimystä haetaan piispalta henkilökohtaisella hakemuksella. Vihkimisen ehtona on piispainkokouksen suosituksen mukaisesti diakonian virkaan kelpoistava tutkinto ja kutsu diakonian hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tämän vuoksi vihkimystä kannattaa hakea vasta, kun on tieto siitä, että molemmat ehdot voivat täyttyä. Vihkimystä edeltää vihkimiseen valmistava ordinaatiovalmennus, joka on välttämätön diakonian virkaan vihittäville.

Diakoniavihkimyksen lomakkeet Tulevat vihkimykset Kuopion hiippakunnan kalenterissa

Seurakuntapastorin virantäyttö

Seurakuntapastoreiden virat ja viransijaisuudet täyttää tuomiokapituli neuvotellen paikallisseurakunnan kanssa. Seurakuntapastoreiden virkoja voivat hakea joko pappisvihkimyksen saaneet tai teologian maisterit, jotka hakevat pappisvihkimystä.

Yksityiskohta piispan kaavusta