Yksityiskohta Joensuun kirkon sisältä

Seurakuntatyön tukeminen

Musiikki

Musiikki on olennainen osa jumalanpalvelusta ja seurakuntien elämää. Seurakuntien musiikkityöstä vastaava hiippakuntasihteeri muiden hiippakuntasihteereiden kanssa, tukee seurakuntien jumalanpalveluselämää ja kirkkomusiikin kehittämistä.

Kuopion tuomiokirkon urut

Diakonia

diakonian neuvottelukunnan kokoonpanoDiakonia- ja yhteiskuntatyössä kirkko toteuttaa perustehtäväänsä edistäen kristilliseen uskoon perustuvan oikeudenmukaisuuden, osallisuuden ja lähimmäisenrakkauden toteutumista yksityisten ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Diakoniatyön tulee auttaa ja tukea erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Hiippakunnallinen diakonia- ja yhteiskuntatyö seuraa diakonia- ja yhteiskuntatyön tarvetta hiippakunnassa ja tekee sitä koskevia suunnitelmia sekä tukee ja edistää rovastikunnallista, seurakunnallista ja kansainvälistä diakonia- ja yhteiskuntatyötä. Tuomiokapituli on nimittänyt vuosiksi 2024-26 diakonian hiippakunnallisen neuvottelukunnan tukemaan työn kehittämistä.

Neuvottelukunnan kokoonpano 2024-26: 

 • Ylijohtaja (el.) TtT, diakonissa Sirkka Jakonen,  puheenjohtaja, sirkka.jakonen@gmail.com, puh. 050 5950 750
 • Johtava diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen, Siilinjärven seurakunta
 • Johtava diakoniatyöntekijä Tanja Reinikainen, Iisalmen seurakunta
 • Lehtori Päivi Thitz, DIAK Hub Itä-Suomi
 • Diakoni Anne Malinen, Kuhmon seurakunta
 • Diakoniatyöntekijä Riitta Laatikainen, Kajaanin seurakunta
 • Johtava diakonian viranhaltija Saila Musikka, Pielisensuun seurakunta
 • Diakoniatyöntekijä Jussi Huttunen, Outokummun ja Polvijärven seurakunta
 • Ylitarkastaja Kirsi Laitinen, AVI, Kuopio

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakonia avaa kirkon ovia – EVL Plus

Diakoniatyötä koskevat ohjeet ja lomakkeet

Kerttu ja Oiva Turusen rahaston apurahat

Seurakunnat voivat lähettää avustusanomuksia Kirkon diakoniarahastolle.

Taloudellisen avustamisen periaatteet

Diakoniatyöstä vastaavan hiippakuntasihteerin yhteystiedot

Kasvatus

Lapset ja nuoret ovat kirkkomme erityinen aarre. Seurakunnan työntekijöiden tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua, antaa matkaan hyviä ja rohkaisevia eväitä ja olla kuulolla. Kirkossa, jossa on tilaa lapsille ja nuorille, on tilaa myös leikille, naurulle, kyselemiselle ja kyseenalaistamiselle, mielikuvitukselle ja luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. Tätä hiippakunta haluaa olla mahdollisuuksiensa mukaan tukemassa. Lapsella on oikeus uskontoon ja kasvatukseen sekä turvallisuuteen.

Tänä päivänä aikuisten ja ammattilaisten erityinen tehtävä on tukea lapsen ja nuoren kasvurauhaa. Toinen yhteinen tehtävämme on tukea lapsen ja nuoren osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia: pyrimme toimimaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Kasvatuksen avainalueet Kuopion hiippakunnassa

 • Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöitten ammatillisten valmiuksien ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen.
 • Yhteistyön edistäminen kasvatuksen ja seurakunnan muiden työalo­jen sekä yhteiskunnan vastaavien toimijoiden kanssa
 • Lapsi- ja nuorisotyön toiminnan ja resurssien kehittymisen seuranta ja tarvittaessa kehitykseen reagointi.
 • Yhteiskunnan toteuttaman katsomuskasvatuksen tukeminen ja seuranta sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Kasvatuksesta vastaavan hiippakuntasihteerin yhteystiedot

Lähetys ja kansainvälisyys

Kirkkomme on osa maailman laajaa Kristuksen kirkkoa. Kirkko on saanut lähettäjältään tehtäväksi evankeliumin ja Jumalan valtakunnan julistamisen sanoin ja teoin kaikille ihmisille kaikkialla. Tähän työhön kuuluu evankelioimista, diakonista palvelua, kirkkojen välistä yhteistyötä sekä toimintaa taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kirkon lähetystehtävää toteutetaan seurakunnissa Suomessa sekä maailmanlaajuisesti yhteistyössä toisten kirkkojen kanssa.

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu ovat kirkon kansainvälisen työn toimijoita ja seurakuntien tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Hiippakunta tukee seurakuntien kansainvälistä työtä koulutusten, neuvottelujen ja erilaisten tapahtumien kautta.

Kuva: Adrainne Gray/ELCJHL

Maailmanlaaja kirkko Kirkon Lähetystyön keskus

Musiikkihetki kumppanuuskirkossa

Kumppanuussopimus

Kuopion hiippakunnalla on v. 2018 uudistettu kumppanuussopimus Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Ulkomainen kumppanikirkkomme on Lähi-idän ainoa luterilainen kirkko. Sopimuksella vahvistetaan yhteistyötä, hengellistä yhteyttä ja solidaarisuutta kirkkojen välillä. Kumppanuussopimuksen lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus, vastavuoroisuus ja tasavertaisuus.


Tutustu myös kirkkomme monikulttuuriseen työhön ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävään työhön

Kuva: Ben Gray / ELCJHL

Kansainvälisen työn sihteerin yhteystiedot

Consecration of Bishop Sani Ibrahim Charlie Azar of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land on Friday January 12, 2018 at Redeemer Lutheran Church in Jerusalem's Old City. Photo by Ben Gray / ELCJHL

Kuurojenpappi

Mikkelin tuomiokapitulin alaisuudessa toimiva kuurojenpappi vastaa viittomakielisestä työstä myös Kuopion hiippakunnan alueella. Kajaanin rovastikunta kuuluu Oulun hiippakunnan kuurojenpapin työalueeseen.

Kuurojenpapin yhteystiedot

Kuurojen kirkon logo

Päihde- ja kriminaalityö

Hiippakunnan piispa kutsuu säännöllisesti Kuopion hiippakunnan alueen vankilapapit ja vankiloiden johtajat yhteiseen neuvotteluun.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta koskee kaikkia työntekijäryhmiä ja vastuunkantajia, jotka tekevät työtä kirkossa. Hyvät ideat ja tavoitteet muuttuvat paremmin käytännöiksi, kun vapaaehtoiset ja työntekijät yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.