Kuopion tuomiokirkon saarnastuolin yläpuolella olevasta kyyhkysestä

Luterilaisen Kulttuurin Säätiö

Luterilaisen kulttuurin säätiö

Luterilainen kulttuuri – mitä se on?

Luterilaisen Kulttuurin Säätiön logossa yhdistyvät perinteinen kristillinen symboli, laiva, jossa on risti ja taustalla taivas. Laiva, joka purjehtii myötätuulessa eteenpäin, kuvaa Luterilaisen Kulttuurin Säätiön toimintaa tässä ajassa.

Luterilainen kulttuuri on arkipäiväämme Suomessa, vaikkemme itse aina sitä tiedostaisikaan. Elämme suomalaisessa luterilaisuudessa joka päivä. Kirkkorakennukset ja hautausmaat ovat merkittäviä arkkitehtuurin ja kulttuurin muistomerkkejä. Virsien ja muun hengellisen musiikin kauneus ovat puhutelleet ja ruokkineet henkistä elämää vuosisatoja niin arjessa kuin elämän taitekohdissakin. Kristillinen kuvataide lohduttaa ja rohkaisee monia suomalaisia. Myös arvomme ja elämänkatsomuksemme nousevat luterilaisesta pohjavireestä.

Tämän kulttuurin esiin nostaminen ja vahvistaminen on tarpeen nykyisessä maailmantilanteessa. Luterilaisen Kulttuurin Säätiö on ottanut tehtäväkseen ajaa tätä asiaa tieteen, taiteen ja informaation keinoin. Siihen tarvitsemme Sinun ja seurakuntien tukea.

Suomalainen kulttuuri on eri muodoissaan jo lähes tuhannen vuoden ajan ollut kristillisen uskon läpäisemää ja muovaamaa. Uuden ajan alussa muuttui maamme roomalaiskatolinen perinne – hengellinen ja henkinen elämä – vähitellen pääosin luterilaiseksi.

Luterilainen kirkko on opetus- ja julistustyöllään kasvattanut kansaamme. Toisaalta myös suomalainen kansanluonne ja elämäntapa ovat painaneet leimansa luterilaiseen kristillisyyteen. Yhdessä ne ovat aikanaan vaikuttaneet ratkaisevasti kansalliseen heräämiseen ja maamme itsenäistymiseen. Myös nykyisessä yhteiskunnassamme on vanha suomalainen ja kristillinen perinne selvästi tunnettavissa.

Kansallisen omaleimaisuutemme jatkuva vahvistaminen ja kulttuurimme juurien tiedostaminen on osa henkistä hyvinvointiamme. Sen tähden on tärkeää tutkia ja hoitaa meille annettua arvokasta perintöä. Tähän tarvitaan välttämättä henkistä ja taloudellista apua.

Tätä tarkoitusta varten perustettiin 20. päivänä kesäkuuta 1989 Luterilaisen Kulttuurin Säätiö (LKS). Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 8.12.1989.

Säädekirjan allekirjoittivat: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, Imatran Voima Oy, Pohjois-Savon Säästöpankki, Postipankki Oy, Savon Sanomain Kirjapaino Oy ja Yhtyneet Kuvalehdet Oy.

Allekirjoittajien lisäksi Säätiötä ovat taloudellisesti tukeneet Kirkkohallitus, lukuisat seurakunnat, yhteisöt ja yksityiset.

Säätiön hallinto

Säätiön toimielin on hallitus, jonka puheenjohtajana on Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Hallituksen jäseninä kuluvalla toimikaudella ovat: professori Paavo Kettunen, ainejohtaja Seppo Kirkinen, oopperalaulaja Erkki Korhonen, artikkelitoimittaja Vesa Kärkkäinen ja pastori Satu Väätäinen. Säätiön asiamiehenä toimii piispan erityisavustaja Simo Parni.

Säätiön tarkoitus ja tehtävät

Luterilaisen Kulttuurin Säätiön  tarkoituksena on vaalia suomalaisen luterilaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja luterilaisen elämänkatsomuksen kehittämistä. Säätiön toiminta-alueena on koko maa ja se toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä seminaareja, esitelmiä ja muita kulttuuritapahtumia sekä tukemalla ja harjoittamalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö myös jakaa apurahoja ja tunnustuspalkintoja luterilaista kulttuuria edistäneille henkilöille tai yhteisöille.

Säätiön varojen hankinta

Säätiö pyrkii kartuttamaan varoja voidakseen tukea ja harjoittaa sääntöjensä mukaista toimintaa.

Säätiön varojenhankinta perustuu lahjoituksiin, julkaisutoimintaan sekä erilaisista tilaisuuksista saatuihin tuloihin.

 

Luterilaisen Kulttuurin Säätiön tunnustuspalkinto on myönnetty seuraaville henkilöille:

2009             Kirjailija Minna Kettunen

2010             Tietokirjailija, pastori Jaakko Heinämäki

2011             Säveltäjä Olli Kortekangas

2012             Taiteilija Hannu Konola

2013             Säveltäjä Kari Tikka

2014             Elokuvaohjaaja Klaus Härö

2015             Kuvanveistäjä Pauno Pohjolainen

2016             Oopperalaulaja Soile Isokoski

2017             Muusikko Jaakko Löytty

2018             Seurakuntamestari Jouni Heiskanen

2019             Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi

2020             Emeritusprofessori Eino Murtorinne

2021             Oopperalaulaja Esa Ruuttunen

2022             Taiteilija Anna-Mari Kaskinen

 

 

Yksityiskohta piispan kaavusta