Yksityiskohta Kuopion tuomiokirkon seinästä ulkopuolelta

Kuopion piispat

Kuopion hiippakunnan piispat

 • Jari Jolkkonen 2012-
  Piispan verkkosivut
 • Wille Riekkinen 1996-2012
  TT Wille Riekkinen nimitettiin Kuopion hiippakunnan piispaksi kirkon koulutuskeskuksen raamattukouluttajan tehtävästä 1.11.1996 alkaen. Hän toimi aiemmin Kirkkojen maailmanneuvoston raamattuasiantuntijana Genevessä ja valittiin piispana toimimaan mm. kirkon tutkimuskeskuksen puheenjohtajana ja erityisesti kirkon ulkosuomalaistyön piispana.
 • Matti Sihvonen 1984-1996
  TT Matti Sihvonen kutsuttiin piispaksi Kirkon koulutuskeskuksen johtajan tehtävästä. Sitä ennen hän oli toiminut mm. Hankasalmen kirkkoherrana ja tuomiokapitulin pappisasessorina. Sihvonen toimi mm. Kirkon diakonia- ja yhteiskunnallisen työn toimikunnan sekä ns. tuomiokapitulikomitean puheenjohtajana. Viimemainittu valmisteli 1997 toteutunutta tuomiokapitulien siirtymistä valtiolta kokonaan kirkon kustannettaviksi.
 • V. J. Malmivaara 1981-1984
  Hiippakuntaa aikaisemmin mm. kansanopistomiehenä, Kiuruveden kirkkoherrana ja pappisasessorina palvellut V.J. (Jukka) Malmivaara kutsuttiin piispaksi kirkkoneuvoksen virasta. Malmivaaralle myönnettiin TT h.c. –arvo erityisesti ansioista virsikirjan ja Siionin virsien uudistamistyössä.
 • Paavo Kortekangas 1975-1981
  Nykyajan kirkkohistorian ja kirkkososiologian professori Paavo Kortekangas nimitettiin Kuopion hiippakunnan piispaksi vuoden 1975 alusta alkaen. Hänen monia aloitteita seurakuntatyön käytäntöihin sisältänyt kautensa jatkui kevättalveen 1981, jolloin hän siirtyi Tampereen hiippakunnan piispaksi.
 • Olavi Kares 1962-1974
  Turun tuomiorovastin virasta piispaksi kutsutun TT h.c. Olavi Kareksen alkuvuosina hiippakunnan seurakuntien väkiluku oli suurimmillaan. Kaudelle oli luonteenomaista vilkas seurakuntatalojen rakentaminen, kasvatus- ja nuorisotyön voimistaminen sekä piispan runsas kirjallinen toiminta.
 • Eino Sormunen 1939-1962
  Nykyisen hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi nimitettiin dogmatiikan ja teologisen etiikan professori Eino Sormunen. Hänen osakseen tuli johtaa hiippakuntaa sota- ja jälleenrakentamisen vuosina. Kautta leimasi diakonia- ja rajaseututyön vahvistuminen. Hänen aikanaan rakennettiin myös tuomiokapitulin toimitilat.
 • Otto Immanuel Colliander 1897-1899
  Otto Immanuel Colliander nimitettiin Kuopion hiippakunnan piispaksi käytännöllisen teologian professorin tehtävästä vuonna 1897. Hän siirtyi kahden vuoden kuluttua Savonlinnan hiippakunnan piispaksi samalla, kun Kuopion tuomiokapituli siirrettiin Ouluun. Collianderin erikoisalaa oli hymnologia eli virsitutkimus, ja 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä hän oli Suomessa tämän alan merkittävimpiä asiantuntijoita.
 • Gustaf Johansson 1885-1897
  Dogmatiikan ja siveysopin professori Gustaf Johansson nimitettiin Kuopion piispaksi vuonna 1885. Kuopiosta hän siirtyi uuteen Savonlinnan hiippakuntaan vuonna 1897, ja vuonna 1899 hänet valittiin Suomen arkkipiispaksi. Johansson oli saanut voimakkaita vaikutteita tübingeniläiseltä professori J.T.Beckiltä ja hänen raamatullisesta teologiastaan, jolle oli tunnusomaista Raamatun aseman voimakas korostaminen. Yhteiskunnallisissa kysymyksissä Johanssonia pidettiin vanhoillisena.
 • Robert Valentin Frosterus 1851–1884
  Robert Valentin Frosterus oli Kuopion hiippakunnan (sittemmin Oulun hiippakunta) ensimmäinen piispa. Hän oli tarkka ja tarmokas hallintomies ja edusti valistusajan peruja olevaa rationaalista teologiaa. Hän oli jäsenenä useissa valtionkomiteoissa ja otti osaa vuosien 1863–1864 valtiopäiviin, joilla hän kannatti liberaaleja pyrkimyksiä.