Tietosuojaseloste – Uutiskirje Apilaristi

Tietosuojaseloste – Uutiskirje Apilaristi

Rekisterinpitäjä
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli (Y-tunnus 0207847-7)
Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio
puh. 017 288 8400,
kuopio.tuomiokapituli@evl.fi.

Yhteyshenkilö
Marjaana Hartikainen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio
puh.  044 7050 606

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
Apilaristi-uutiskirje.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tietoja käytetään Kuopion hiippakunnan viestintään.

Oikeusperusteina uutiskirjeen osoiterekisterin ylläpidossa ovat tietosuoja-asetuksen 6.1(b), 6.1(e) ja 6.1(f) artikla. Kun käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1(f) artikla, rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat rekisteröidyn asemaan kirkon työntekijänä tai luottamushenkilönä.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmään kuuluu pääasiassa Kuopion hiippakunnan ja myös muiden hiippakuntien, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Tietolähteet
Yhteystiedot poimitaan Kuopion hiippakunnan osoiterekisteristä tai tilaaja antaa yhteystietonsa verkkolomakkeen kautta.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään, kunnes tilaaja peruuttaa Hiipan tilauksen tai hänen antamansa sähköpostiosoite ei vastaanota viestiä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi