Tietosuojaseloste - Työnohjaaja- ja konsulttirekisteri

Tietosuojaseloste - Työnohjaaja- ja konsulttirekisteri

Rekisterinpitäjä
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli (Y-tunnus 0207847-7)
Kuninkaankatu 22 A,
PL 42, 70101 Kuopio
puh. 017 288 8400, kuopio.tuomiokapituli@evl.fi.

Yhteyshenkilö
Hiippakuntasihteeri Antti Kokkonen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Kuninkaankatu 22 A,
PL 42, 70101 Kuopio
puh.  040 6881 455

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
Hiippakunnan työnohjaajien ja konsulttien rekisteri hiippakunnan sivuilla. (www.kuopionhiippakunta.fi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Järjestelmän avulla työnohjauksesta tai konsultoinnista kiinnostuneet voivat etsiä tietoa henkilöistä.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Hiippakunnan työnohjaajat ja konsultit.

Tietojen luovutukset
Hiippakunta ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi