Etusivu / Tietosuojaseloste ja evästeet / Tietosuojaseloste – palaute

Tietosuojaseloste – palaute

Rekisterinpitäjä
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Marjaana Hartikainen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Kuninkaankatu 22 A 3 krs 70100 KUOPIO
Puh. 044 7050 606
marjaana.hartikainen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
Hiippakuntasivusto – palaute

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Palautelomakkeen kautta henkilö voi antaa palautetta tai kysyä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin toiminnasta ja sivustosta.

Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi palautteen käsittelemiseen sekä tuotekehitykseen.
Palauteviestien pohjalta kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon antaa palautetta rekisterinpitäjälle.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on kuopionhiippakunta.fi-asiakkaat.
Palautelomakkeelta tallentuvat reksiteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot:
nimi (ei pakollinen), palauteviesti, sähköpostiosoite (ei pakollinen).

Tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään palautelomakkeen kautta.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Palautepalvelun teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään, kunnes asia on käsitelty ja poistetaan viimeistään 36 kk kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kts. Evästeet