Hiippakunnalliset kolehdit

Hiippakunnalliset kolehdit

Ohjeet kolehtien tilittämisestä

Kaikki kolehdit maksetaan kirkon keskusrahaston tilille:
IBAN: FI47 8000 1000 0676 87

Viitenumerot toimitetaan kirkon keskusrahastosta.
Lisätietoja:
Kirjanpitopäällikkö Markku Vasara, puh. 040 1425 194

Hiippakunnalliset kolehdit 2020
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2019, vuoden 2020 kirkkokolehdit