Kuopion tuomiokirkon saarnastuolin yläpuolella olevasta kyyhkysestä

Hiippakunnalliset kolehdit

Hiippakunnalliset kolehdit

Ohjeet kolehtien tilittämisestä

Kaikki kolehdit maksetaan kirkon keskusrahaston tilille:
IBAN: FI47 8000 1000 0676 87

Viitenumerot toimitetaan kirkon keskusrahastosta. Mikäli viitenumeroa ei ole käytettävissä, tilitykseen pyydetään laittamaan viestiksi, mitä hiippakunnallista kolehtia tilitys koskee.

Lisätietoja:
Kirjanpitopäällikkö Markku Vasara, markku.vasara@evl.fi, puh. 040 1425 194

Hiippakunnalliset kolehdit 2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2021 Vuoden 2022 kirkkokolehdit

Hiippakunnalliset kolehdit 2023

kolehtihaavit
Yksityiskohta piispan kaavusta