Yksityiskohta Joensuun kirkon sisältä

Papiksi Kuopion hiippakuntaan

1. Rekrytointi

Pyrimme tarjoamaan töitä sekä Itä-Suomen yliopistosta että Helsingistä valmistuville teologian maistereille. Heidän lisäkseen muualla valmistuneet tai jo vihityt papit voivat hakea Kuopion hiippakunnasta töitä. Hiippakunnalla on myös vastuu jo vihittyjen oman hiippakunnan pappien työllistymisestä. Pappisvihkimyksiä järjestetään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa: helluntain ja pyhäinpäivän aikoihin.

Avoimista papin viroista ja pitempiaikaisista sijaisuuksista ilmoitetaan tuomiokapitulin nettisivulla. Sen lisäksi notaarilta saa pyydettäessä tietoa seurakunnista, joihin tarvitaan pappia. Seurakunnat voivat myös ilmoitella avautuvista työpaikoista oltuaan yhteydessä tuomiokapituliin. Virkamääräyksen antaa kuitenkin aina tuomiokapituli.

2. Yhteydenotto

Papiksi Kuopion hiippakuntaan haluavan on oltava yhteydessä tuomiokapituliin hyvissä ajoin, valmistuvien maisterien osalta suositus on noin 3-6 kk ennen valmistumista, mutta sopii myös valmistumisen jälkeen.

  • Piispalle lähetetään vapaamuotoinen esittäytymiskirje joko paperipostina Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin osoitteeseen PL 42, 70101 Kuopio tai sähköpostilla piispan erityisavustajalle.
  • Piispan erityisavustaja vastaa kirjeeseen ja sopii henkilökohtaisesta tapaamisesta piispan kanssa. Ennen haastattelua tulee toimittaa piispalle esittäytymiskirje, soveltuvuustutkimuksen ”nuolipaperi” (jos on jo) ja portfolio.
  • Tuomiokapituli järjestää  tammi-maaliskuussa ja elo-syyskuussa, yhteisen haastattelupäivän papiksi Kuopion hiippakuntaan haluaville. Piispan kanssa käydään kahdenkeskinen keskustelu. Haastattelupäivässä voi piispan lisäksi olla läsnä muitakin tuomiokapitulin jäseniä. Hiippakuntadekaanin kanssa käydään läpi soveltuvuustutkintaan ja työharjoitteluun liittyviä kysymyksiä.

Notaarin kanssa perehdytään tarvittaessa pappisvirkaan vihittävältä vaadittaviin kelpoisuusedellytyksiin. Tämän jälkeen hakijan on hyvä olla yhteydessä notaarin mahdollisesti esittämiin seurakuntiin ja kysellä työllistymismahdollisuutta. Seurakunnalta pyydetään kutsu virkaan eli vokaatio.

3. Hyväksyminen ordinaatiovalmennukseen

Jos seurakunnalta saadaan vokaatio vähintään kuudeksi kuukaudeksi pappisvirkaan (50 % työssä vähintään vuodeksi), tuomiokapituli tekee edellä mainitun haastattelun perusteella maalis-huhtikuussa tai syyskuussa päätöksen ordinaatiovalmennukseen kutsuttavista. Heille lähetetään etukäteistehtävät (mukaan lukien saarna- ja opetusnäyte), jotka pitää olla tehtynä ennen ordinaatiovalmennuksen alkua.

4. Ordinaatiovalmennus

Ordinaatiovalmennus järjestetään tuomiokapitulissa noin 2-3 viikkoa ennen pappisvihkimystä.

Ordinaatiovalmennukseen kutsutut ovat jo saaneet seurakunnalta kutsun papin virkaan ja tuomiokapitulilta myönteisen periaatepäätöksen virkaan vihkimisestä. Ordinaatiovalmennuksen tavoitteena on valmistaa vihittäviä pappisvirkaan ja lisätä heidän käytännön valmiuksiaan seurakuntatyössä. Ordinaatiovalmennus kestää noin 5 päivää ja osa siitä voidaan toteuttaa retriittinä. Valmennus on samalla osa pastoraalitutkintoa.