Päätöksenteko

Päätöksenteko

Piispan rinnalla hiippakunnan hallintoa hoitavat nelivuotiskausiksi valittu 21-jäseninen hiippakuntavaltuusto sekä piispan puheenjohdolla toimiva tuomiokapituli.
 

Hallinnollisista päätöksistä vastaavan tuomiokapitulin kollegion muodostavat puheenjohtajana piispa, varapuheenjohtajana toimiva tuomiorovasti (tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra), kaksi määräajaksi valittua pappisasessoria, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani ja hiippakuntavaltuuston valitsema luottamushenkilöjäsen. Tuomiokapituli kokoontuu vuosittain 16 – 18 istuntoon.

Virastona työskentelevän tuomiokapitulin tehtäväkenttä nousee laajasti ymmärretystä piispan kaitsentatehtävästä. Niitä ovat seuranta ja kehittäminen, lainkäyttö- ja hallintotehtävät, henkilöstö- ja koulutustehtävät sekä neuvonta-, tiedotus- ja erilaiset yhteistoimintatehtävät.