13.4.2018

Tuomiokapitulin istunto 12.4.2018

Todettiin, että pastori Riikka Hakulinen toimii Joensuun seurakuntayhtymän sairaalapastorin viransijaisena ajalla 1.4.–30.6.2018. 
Annettiin pastori Teuvo Karjalaiselle viranhoitomääräys virkaa perustamatta Leppävirran seurakunnan tilapäiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 2.7.–5.8.2018.
Annetaan pastori Matti Oikariselle viranhoitomääräys Kiuruveden seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.5.2018 lukien. Todettiin, että pastori Mirita Häyrysen virkamääräys hoitaa avointa Kiuruveden seurakunnan kirkkoherran virkaa päättyy 30.4.2018.
Annettiin pastori Satu Ruhaselle todistus pastoraalitutkinnon suorittamisesta.
Nimitettiin kirkkoherra Olli Kortelainen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi kolmivuotiskaudeksi 1.4.2018–31.3.2021.
Annettiin pastori Kirsi Perämaalle viranhoitomääräys Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan II kappalaisen virkaan 1.8.2018 alkaen.
Annettiin pastori Anu Backmanille viranhoitomääräys Iisalmen seurakunnan määräaikaiseen 5. seurakuntapastorin virkaan ajalle 2.6.–29.9.2018 sekä Iisalmen seurakunnan 4. seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 30.9.2018–31.5.2019.
Annettiin pastori Juho Hintikalle viranhoitomääräys Konneveden seurakunnan kirkkoherran viran hoitamiseen enintään 31.12.2018 asti.
Annettiin pastori Eija Majasaarelle viranhoitomääräys Pielisensuun seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 12.–25.4. ja 11.–13.5.2018.
Annettiin pastori Emilia Jalkaselle viranhoitomääräys Rautalammin seurakunnan määräaikaiseen nuorisopastorin virkaan ajalle 1.6.2018–30.6.2019.
Annettiin pastori Tarja Isokorvelle viranhoitomääräys Juuan seurakunnan avoimen kirkkoherran viran hoitamiseen 1.7.2018 lukien siihen asti, kun virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.1.2019 asti.                                                                                    
Annettiin pastori Emmi Haringille viranhoitomääräys Juuan seurakunnan kappalaisen viran hoitamiseen viransijaisena 1.7.2018 lukien niin kauan, kun viran vakinainen haltija hoitaa Juuan seurakunnan kirkkoherran virkaa, kuitenkin enintään 31.1.2019 asti.
Myönnettiin pastori Raili Rantaselle siirto Espoon hiippakuntaan edellyttäen, että Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ottaa hänet vastaan.
Todettiin, että pastori Hanna Lehto on irtisanoutunut piispan erityisavustajan virasta 30.6.2018.
Julistettiin piispan erityisavustajan virka haettavaksi 14.5.2018 mennessä.
Päätettiin ottaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin virkaan filosofian maisteri, teologian kandidaatti, Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Janne Bovellan.
Lisätietoja antaa notaari Marja-Sisko Aalto p. 044 7050 604.