15.3.2018

Tuomiokapitulin istunto 15.3.2018

Määrättiin Puolangan seurakunnan kirkkoherra Hannes Seppänen Kajaanin rovastikunnan lääninrovastiksi ajalle 1.8.2018-31.7.2022.

Todettiin pastori Emmi Haring, pastori Maritta Hartikainen, pastori Kati Jansa, pastori Elina Knuuttila, pastori Emmi Korpi, pastori Juha Määttä, pastori Hanna Vasiljev, pastori Markku Virta ja pastori Teemu Voutilainen kelpoisiksi Kuopion Puijon seurakunnan kappalaisen virkaan.
 
Todettiin pastori Emmi Haring, pastori Henrika Hyttinen-Koponen, pastori Aki Hätinen, pastori Anu Kiviranta, pastori Elina Knuuttila, pastori Juha Määttä, pastori Johanna Porkola, pastori Hanna Vasiljev, pastori Markku Virta, pastori Risto Voutilainen ja pastori Juha Välimäki ovat kelpoisia Kuopion Alavan seurakunnan I kappalaisen virkaan ja että Seppo Honkanen ei ole kelpoinen.
 
Annettiin pastori Anu Ylitoloselle viranhoitomääräys Joroisten seurakunnan avoimen kappalaisen viran hoitamiseen viransijaisena 1.4.2018 lukien kunnes virka vakinaisesti täytetään.
 
Julistettiin haettavaksi vankiladiakonin virka, jonka virkapaikkana on Naarajärven vankila 18.4.2018 mennessä. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa haetaan pääsääntöisesti KirkkoHR-palvelussa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist.
 
Julistettiin Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virka haettavaksi 16.4.2018 klo 15 mennessä. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta. Päätetään, että tehtävää haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää postitse tuomiokapitulille.
 
Julistettiin Joroisten seurakunnan kappalaisen virka haettavaksi 16.4.2018 klo 15 mennessä. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta. Tehtävää haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää postitse tuomiokapitulille.
 
Lisätietoja antaa notaari Marja-Sisko Aalto p. 044 7050 604.