27.3.2008

Piispat antoivat pääsiäisviikolla kastekannanoton

Luterilaisen kirkon piispat korostavat pääsiäisviikolla antamassaan kannanotossaan kristillisen kasteen koko elämää kantavaa voimaa. Pääsiäinen, kaste ja uusi elämä Kristuksessa kuuluvat yhteen.

Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi kirkolleen tehtävän mennä ja kastaa kaikki kansat hänen opetuslapsikseen: "kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." (Matt. 28:18-20) Kristillinen kaste toimitetaan näillä sanoilla kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja vettä käyttäen.

Kasteessa ihminen otetaan Kristuksen ja hänen kirkkonsa yhteyteen. Kaste tapahtuu aina jossakin kristillisessä kirkko- tai uskontokunnassa, jossa kastettavasta myös tulee seurakunnan jäsen.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kasteen toimittaa kirkkomme pappi. Kaste on toimitettava kirkkokäsikirjan määräämällä tavalla. Kuolemanvaarassa olevan voi kastaa kuka tahansa kastettu kristitty. Hätäkaste on papin erikseen vahvistettava.

Yksittäistapauksissa kasteen voi toimittaa kirkkoherran luvalla myös toisen luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan pappi. Piispainkokous on erikseen nimennyt ne kirkot, joiden pappi voi suorittaa kirkollisia toimituksia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Henkilö, jolla ei ole pappisoikeuksia jossakin näistä kirkoista, ei voi toimittaa kasteita Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa eikä liittää jäseniä sen seurakuntiin. Tämä koskee mm. ruotsalaisessa Missionprovinsissa pappisvihkimyksensä saaneita.

Sitä, joka on kastettu esimerkiksi katolisessa tai ortodoksisessa kirkossa taikka vapaakirkoissa, ei luterilaisessa kirkossa kasteta uudelleen. Oikein toimitettu kaste on jo liittänyt hänet Kristuksen kirkkoon. "Yksi on Herra, yksi usko ja yksi kaste" (Ef. 4:5)

Kirkon alkuaikoina pääsiäispäivä oli yleinen kastepäivä. Piispat
kehottavatkin kristittyjä pääsiäisen jälkeisenä aikana muistamaan omaa kastettaan ja yhteyttään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

Apostoli Paavali kirjoitti: "Meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista." (Room. 6:3-4)