Terveiset työsuojelukurssilta12.10.2017 11:59

Työterveyslaitos järjesti Kuopiossa kolmipäiväisen työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen työsuojelukurssin, jossa olin osallistujana. Kurssi oli antoisa ja antoi paljon miettimisen aihetta.

Työpaikoilla tulisi tehdä aika ajoin riskien kartoitus. Riskienkartoituksessa selvitetään työn fyysistä kuormittavuutta, fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä sekä psykososiaalisia tekijöitä. Työnantajan on työsuojelun saralla pyrittävä estämään työntekijöiden liiallinen altistuminen haittatekijöille sekä työtapaturmat. Työnantajan on noudatettava vähintäänkin laeissa säädettyjä minimejä. Yhteistyössä työntekijöillä ja työnantajalla voi olla tavoitteena tapaturmien nollatoleranssi. Tämä edellyttää muun muassa ennakointia kuten riskianalyysiä, ohjeistusta ja työpaikkakierroksia. Jos läheltä piti -tilanteita tai tapaturmia kuitenkin tapahtuu, ne kirjataan, niiden syyt selvitetään ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet.

Työsuojelussa on aina kyse ihmisestä. Tavoitteena on yksilön suojeleminen työstä aiheutuvilta vaaroilta. Useamman kerran keskustelimme siitä, miten voimme suojella ihmistä, jos hän ei omatoimisesti käytä työn edellyttämiä suojaimia tai ei työskentele ohjeistuksen mukaisesti? Miten saadaan motivoitua työkaverit, johto tai alaiset työsuojeluasialle? Kiire ei ole hyväksyttävä syy laiminlyödä työn edellyttämää varovaisuutta tai suojautumista. Kiire ei ole hyväksyttävä syy laiminlyödä työsuojelun edellyttämiä asioita.

Yksi riskitekijä on autolla ajaminen. Riski suurenee, jos tarkkaavaisuus herpaantuu. Herpaantumista voi tapahtua, jos ajetaan väsyneinä tai ajettaessa puhutaan kännykkään. Kurssilla tuli esille, että useilla yksityisillä työpaikoilla on kielletty työpuhelujen puhuminen samalla, kun ajaa autolla. Näin myös silloin, kun henkilöllä on käytettävissään handsfree-laite. Samoin tuli esille, että yksityisellä puolella aamuyöllä tai iltamyöhällä ajamisen katsotaan nostavan tapaturmariskiä merkittävästi. Siellä on suosituksena yöpyminen kohdepaikkakunnalla, jos autolla tulisi lähteä ajamaan aamuyöstä tai kun kotimatka tapahtuu iltayöstä työpäivän päätteeksi.

Syksyn aikana työpaikoilla tulee järjestää työsuojeluvaltuutetun vaalit. Uudet yhteistyötoimikunnat aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa. Saisiko uusi työsuojeluvaltuutettu motivoitua työtoverinsa ja johtoportaan aktiiviseksi työsuojelukysymyksiin? 

 

Riikka Ryökäs

lakimiesasessori, Kuopion hiippakunta

 


Kirjoituksessa on 1 kommentti

Lauri Oikarinen (17.11.2017 17:24)
Terveisissä ei kerrottu henkisestä työsuojelusta. Eikö siellä niitä käsitelty? Tuomiokapitulin jäsenenä saamani kokemuksen mukaan suuri osa seurakuntien työyhteisöjen ongelmista, esim. pitkistä sairauslomista, johtuu henkiseen työsuojeluun liittyvistä ongelmista. Työyhteisöinä seurakunnat ovat alttiita sellaisille.
Henkisen työsuojelun ongelmat ovat vaikeammin käsiteltäviä kuin konkreettiset fyysiset. Eikö vieläkään ole panostettu riittävään asiantuntemukseen ja osaamiseen henkisen työsuojelun alueella?
Kirkko voisi olla tässä edelläkävijä. Ongelmien seuraukset ovat vakavia sekä henkisesti että taloudellisesti.

Ilmoita asiattomasta kirjoituksesta tai kommentista.

Kommentoi kirjoitusta
*

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.