Kuopion hiippakunnan luottamushenkilökouluttajien perehdyttämiskoulutus

järjestetään keskiviikkona 21.11.2018 Neulamäen kirkolla Kuopiossa. Videolla Kuopion tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen avaa koulutuksen keskeistä sisältöä sekä merkitystä tuleville luottamushenkilöille. Koulutus on tärkeä seurakuntien tulevaisuuden kannalta – katso vaikka videolta jos et usko!
 

Ilmoittautuminen perehdyttämiskoulutukseen:
viimeistään 7.11.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella:
https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutukset/auta-luottamushenkilot-alkuun-koulutusta-perehdyttajille/ 

 

Seurakuntavaalit 18.11.2018

 

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 400 seurakuntaan yhteensä noin 9000 uutta luottamushenkilöä. He päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen

Ohjeita seurakuntavaalien toimittamiseen löytyy sivustolta http://info.seurakuntavaalit.fi

 

 

Syksyn Kirteko-verkostotapaamisissa kokeillaan yhteiskehittämistä!

 

Tervetuloa kirkkoherrat, talousjohto, esimiehet ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat sekä työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet antamaan ja saamaan työelämän kehittämiseen ideoita

  • Tampereelle 9.10.2018
  • Helsinkiin 11.10.2018
  • Kuopioon 30.10. 2018

Tapaamisten ohjelmissa on paikkakuntakohtaista vaihtelua, mutta kaikissa niissä kuullaan seurakuntien kehittämiskäytännöistä ja kokeillaan kokeilukulttuurin hengessä uudenlaista yhteiskehittämisen työtapaa.

Olemme kutsuneet mukaan seurakuntien edustajia, jotka tuovat yhteiseen työskentelyyn jonkin omissa työyhteisöissä ajankohtaisen kysymyksen tai kehittämistavoitteen. He kertovat, mitä ko. kysymyksen osalta tavoittelevat ja muu osallistujajoukko tuottaa heille yhdessä ideoita ja ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Tapaamisissa opitte yhdessä kehittämisen työtapaa ja saatte ideoita oman työpaikan ja toiminnan kehittämiseen.

Tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautuminen

 
 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen kirje Vaara-Karjalan seurakunnalle

 

Kirje seurakunnalle

 

Kiihtelysvaaran yli 250-vuotias kirkko tuhoutui järkyttävässä tulipalossa.
Täynnä muistoja ollut puukirkko, kansallisaarre, on menetetty. Kirkkomme
ovat osa yhteistä kulttuuriperintöämme. Jos yksi vahingoittuu, koko
Suomeen sattuu. Toivotan voimia suuren surun ja menetyksen keskelle
kiihtelysvaaralaisille ja koko Vaara-Karjalan seurakunnalle!

 

Sanni Grahn-Laasonen

Opetusministeri

 

 

 

Kuopion ja Mikkelin piispojen yhteinen kannanotto 10.9.2018

 

Luonnon ja ihmisen puolesta (pdf)

 

Saimaan vesistöalueen kaivosvaltaukset ja -suunnitelmat ovat herättäneet voimakasta julkista keskustelua. Keskustelijoiden joukon nopea kasvaminen osoittaa, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. Erityisesti Heinävedelle kaavailtu grafiittikaivoshanke koskettaa koko pohjoisen Saimaan aluetta ja ylittää siten kuntien, maakuntien ja hiippakuntien rajat.

 

Heinäveden kaivoshankkeessa punnintaa joudutaan tekemään erityisesti luonnon suojelemiseen ja ihmisten työllistämiseen liittyvien arvojen välillä.

 

Ihminen tarvitsee elääkseen työtä ja toimeentuloa. Vireä yritystoiminta luo edellytyksiä hyvälle elämälle. Erityisen tärkeää se on Itä-Suomessa. Olemme nähneet, kuinka varsinkin kasvukeskusten ulkopuolella väki vähenee ja työpaikkojen määrä supistuu. Samalla myös palveluverkosto harvenee. Kaivosyritysten tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa, ja paikalliset ihmiset odottavat niiltä erityisesti työpaikkoja.

 

Ihmisellä on oikeus käyttää hyödyksi luomakunnan lahjoja, Raamatun kielellä "viljellä" luomakuntaa. Kaikki elinkeinoelämä jättää aina jonkinlaisen jäljen luontoon. Meillä on velvollisuus arvioida jokaisessa tilanteessa, voidaanko teollisuuden tuomat hyödyt sovittaa yhteen luontoarvojen kanssa.

 

Tiedot Heinäveden kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista ovat alustavia ja kaipaavat selventämistä. Nyt saatavilla olevat tiedot herättävät oikeutettuja kysymyksiä ja huolia.

 

Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia.

 

Ihmisellä on myös velvollisuus suojella ympäristöä, Raamatun kielellä "varjella" luomakuntaa. Meidän on elettävä sopusoinnussa luomakunnan kanssa ja sen asettamissa rajoissa. Tähän kehykseen kaiken elinkeinotoiminnan on alistuttava. Sama koskee omia kulutustottumuksiamme. Toimiessamme luonnon puolesta toimimme myös ihmisen puolesta.

 

Uskomme, että myös kaivoshankkeiden edistäjät ja tukijat tahtovat hyvää. Nyt saatavilla tiedoilla hankkeeseen liittyy kuitenkin monia ongelmia ja liian suuria riskejä. Liitymme heihin, jotka kantavat huolta esillä olleiden kaivoshankkeiden pitkän aikavälin seurauksista pohjoisen Saimaan ainutlaatuiselle luonnolle ja alueen asukkaille. On tärkeää, että keskustelu jatkuu ja että hankkeen ympäristövaikutuksista saadaan uskottavia lisäselvityksiä. Todistustaakka on kaivosyhtiöillä, ei alueen asukkailla.

 

Yritystoimintaa on kehitettävä siten, että sen vaikutukset voidaan sovittaa yhteen Saimaan alueen korvaamattomien luontoarvojen kanssa. Siksi on yhteisvastuullisesti ja aktiivisesti etsittävä tapoja tukea ja kehittää alueita, joissa työpaikat ja palvelut uhkaavat kadota. Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.

 

Jari Jolkkonen, Kuopion hiippakunnan piispa

Seppo Häkkinen, Mikkelin hiippakunnan piispa

 

 

Ohjeet sähköisestä asioinnista 

 

Tuomiokapituli on ottanut vuoden 2017 alusta käyttöön sähköisen asianhallintajärjestelmän. Toivomme, että jatkossa seurakunnat ja työntekijät lähettävät hallinnollisten asioiden asiakirjat tuomiokapituliin ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kuopio.tuomiokapituli@evl.fi. Asiat tulevat vireille tämän osoitteen kautta.

lue lisää


 

 

HIIPAN ALTA JA VIERESTÄ -BLOGI
 

Hiippakuntasihteeri, Antti Kokkonen

Johtava kasvutustyön viranhaltija, Tiina Taavitsainen
Kepasta (3.9.2018)

Kouluttaja, Salla Vainio

Hiippakuntasihteeri, Juha Antikainen

Hiippakuntadekaani, Sakari Häkkinen

Tutustu Kuopion hiippakuntaan!

”Kuopion hiippakunnassa hengellinen elämä on juurevaa, ihmiset mutkattomia ja luonto sanomattoman kaunis. Nämä elementit tulevat esittelyvideossa hyvin esille, ja samalla se on lyhyt dokumentti kirkon työstä idän ihmisten arjessa ja juhlassa,” kuvaa piispa Jari Jolkkonen.

Katso seitsemän minuuttia kestävä "Kuopion hiippakunta - elävä itä" -video täältä.


 

 

Hiljennä hetkeksi


Klikkaa ikonia ja hiljennä hetkeksi meditaatiotekstien, rukousten ja kuvien parissa.

 

 

  

Yhteystiedot

Kuninkaankatu 22 A, PL 42
70101 Kuopio
puh. 017 288 8400
y-tunnus 0207847-7
kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Avoinna ma—pe 9.00—15.00


Laskutusosoite

laskutusohjeet ja tarkka laskutusosoite

Kuopion tuomiokapituli
Kirkon Palvelukeskus/
Kirkon keskusrahasto
++1000 ++

Paperilaskut osoitteella:
PL 378
00026 Basware

verkkolaskuosoite:
003701189503
operaattori Basware, tunnus BAWCFI22

sähköpostitse toimitettavat laskut:
kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com

 

 

 

 


Apilaristi - Kuopion hiippakunnan uutiskirje

 

ilmestyy kerran kuussa: ajankohtaiset hiippakunnalliset uutiset, koulutukset, tapahtumat suoraan sähköpostiisi.

 

Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi täältä.

Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet löydät täältä.

 

 

 

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA