Yhteystiedot

Katekumenaattiohjaajat

Mihin kutsua aikuinen, joka haluaa elämän ja uskon kysymyksineen tulla kuulluksi ja etsiä vastauksia yhdessä toisten kanssa? Missä hengellisistä asioista voisi avoimesti, luontevasti ja luottamuksen ilmapiirissä keskustella ja elää yhdessä uskoa todeksi?

Toimintamalli Katekumenaatti – aikuinen usko on kristillisen kirkon perinteestä ammentava uusi tapa syventyä ryhmänä uskon kysymyksiin.

Katekumenaattitoiminta on Suomen ev.-lut. kirkossa suhteellisen uutta ja se on saanut vaikutteita ja tukea erityisesti kokemuksista Ruotsissa. Suomalaista mallia etsittäessä on toimittu läheisessä yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Suomen ortodoksisen ja katolisen kirkon kanssa.

Tutustu katekumenaattitoimintaan tarkemmin täällä.

 

Katekumenaattiohjaajat

Jansa Kati, Hiippakuntasihteeri, Kuopio         kati.jansa(at)evl.fi

Jokela Raija, Pastori, Maaninka                     raija.jokela(at)evl.fi

Malkavaara-Kallinen Elina, Psykologi, Kajaani elina.malkavaara(at)gmail.com

Muhonen Miia, Diakoni, Kontiolahti                miia.muhonen(at)evl.fi

Runko Kaisa-Maria, Diakoni, Maaninka         kmrunko(at)gmail.com

Seppä Anita, Pastori, Pieksämäki                  anita.seppa(at)evl.fi

Tyrväinen Salla, Pastori, Kuopio                    salla.tyrvainen(at)evl.fi  

Valjus Tuomo, Pastori, Viinijärvi                     tomi.valjus(at)pp1.inet.fi

Väätäinen Anna, Pastori, Alava, Kuopio        anna.vaatainen(at)evl.fi