Piispa

Piispa

Tervetuloa tutustumaan Kuopion hiippakuntaan. Täällä hengellinen elämä on juurevaa, ihmiset mutkattomia ja luonto sanomattoman kaunis. Itäisessä Suomessa on etuoikeus toimia piispana.

Kuopion hiippakunnassa piispalla, tuomiokapitulilla ja hiippakuntavaltuustolla on neljä yhteistä painopistettä. Niiden edistämiseen olen vahvasti sitoutunut:

  1.      
Hengellisen elämän vahvistaminen. Hengellinen elämä rakentuu jumalanpalveluksista ja kodeissa tapahtuvasta arjen kristillisyydestä. Sen vaaliminen on elintärkeää  niin kirkon työntekijöille kuin seurakuntalaisillekin.

2.      
Kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen. Piispana pyrin vahvistamaan luottamuksen ilmapiiriä eri tahojen, liikkeiden ja suuntien välillä, kirkastamaan yhteistä uskoa ja tehtävää sekä minimoida ykseyttä hajottavia tekijöitä.

3.      
Seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista. Tulevaisuudessa jokainen seurakunta kuulunee seurakuntayhtymään. Seurakuntaidentiteetti ja hyvät perinteet on mahdollista säilyttää, vaikka rakenteet muuttuvatkin.

4.      
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Kirkko osallistuu hyvän yhteiskunnan rakennustalkoisiin. Kirkon lähtökohdista erityisasemaan nousevat lapset, nuoret, syrjäytyneet ja köyhät. Piispana pyrin edistämään vuoropuhelua ja verkottumista viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja liike-elämän edustajien kanssa.