Päätöksenteko

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu yleensä kolme kertaa vuodessa.

Tehtävät

  • hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion
  • hyväksyy hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä lähettää sen kirkolliskokoukselle
  • perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat
  • käsittelee seurakunnista, hiippakuntavaltuuston jäseniltä ja tuomiokapitulista tulleet aloitteet ja voi lähettää niitä edelleen kirkolliskokoukselle
  • asettaa tuomiokapitulin alaisia toiminnallisia johtokuntia.

Piispalla ja tuomiokapitulin muilla jäsenillä, hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla jäsenellä sekä kirkkohallituksen pappisjäsenellä on hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Aloitteet

Aloitteita hiippakuntavaltuustolle voivat tehdä hiippakuntavaltuuston jäsenet, tuomiokapituli sekä kirkkoneuvostot, seurakuntaneuvostot sekä yhteiset kirkkoneuvostot. Tuomiokapituli valmistelee hiippakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat. Hiippakuntavaltuusto voi puolestaan tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle.

Kokoukset

Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään toukokuussa pidettävässä kokouksessa. Kuopion hiippakuntavaltuusto on pyrkinyt pitämään kokouksien yhteydessä myös vapaamuotoisia seminaareja ajankohtaisista asioista.