Ohjeita/lomakkeita

Kirkon intranet / lomakkeet

Lomakkeita ja lomakemalleja

*kaste ja kirkon jäsenyys

*rippikoulu

*avioliitto

*hautaan siunaaminen

* tietojen luovuttaminen

Aineistot näkyvät vain seurakunnissa, kirkkohallituksessa ja tuomiokapituleissa.