Ohjeita/lomakkeita

Kirkkoherran virkaan asettaminen

 

KIRKKOHERRAN VIRKAAN ASETTAMINEN

Kirkkoherran virkaan asettamisessa noudatetaan Kirkkokäsikirjaa ja Kirkollisten toimitusten opasta sekä niiden puitteissa paikallisen seurakunnan tapoja.

 

Muutamia näkökohtia

1. Virkaan asetettava saarnaa. Hän voi myös lukea evankeliumin, jos se muutenkin on seurakunnassa tapana.

2. Liturgina installaatiossa toimii piispa, joka hoitaa käsikirjan mukaisesti seuraavat osat: alkusiunaus ja johdantosanat (sisältää puheen virkaan asetettavalle), päivän rukous, virkaan asettamisen kokonaisuus sekä ehtoollisliturgian johtaminen ja päätössiunaus. Virkaan asetettu kirkkoherra on vierellä koko ehtoollisliturgian johtamisen ajan. Hän lukee myös ehtoollisen kiitosrukouksen.

3. Avustava pappi hoitaa yhteisen ripin ja voi olla myös mukana johtamassa yhteistä esirukousta. Yhteisen esirukouksen sisältö ja toteutus sovitaan seurakunnassa. Siihen sisällytetään myös esirukous virkaan asetetun kirkkoherran ja tämän perheen puolesta.

4. Kun virkaan asettaminen on toimitettu, avustajat tulevat pois alttarilta. Ehtoollisavustajat tulevat alttarille silloin, kun se on ollut seurakunnassa tapana.

5. Seurakunnassa valmistellaan yksityiskohtainen installaatio-messun kulku sähköisessä muodossa verkossa olevan käsikirjan virkaanasettamiskaavan pohjalta ja lähetetään piispalle. Kun se on tarkastettu, jaetaan se etukäteen sähköpostilla kaikille messussa palveleville.

6. Kättenpäällepanemisessa avustajista (4-6 avustaja) kirkkoherraa pyydetään lähettämään ehdotus hyvissä ajoin piispan erityisavustajalle, kaija.pyykonen@evl.fi (p. 044 7050 603), jotta piispa voi kutsua heidät toimitukseen. Perinteisesti lääninrovasti on ollut yksi avustajista. Lisäksi mukana on vähintään yksi seurakunnan luottamushenkilö.

Virkaanasettamismessun kaava