Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Ympäristö

"Kirkko on sovinnon ja sovituksen merkkinä maailmassa, joka on monin paikoin särkynyt. Tämä koskee myös suhdetta luomakuntaan. Kantaessaan vastuuta ympäristökysymyksissä kirkko toteuttaa omaa tehtäväänsä.

Kirkon arvoja ovat pyhän kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Vastuullisuuteen ja pyhän kunnioittamiseen kuuluu, että huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia luonnonvaroja vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa", kirjoittaa arkkipiispa Kari Mäkinen.

Lisää kristillisestä ympäristövastuusta esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:


ekonisti.fi
Nuorten Keskuksen monipuolinen ekonisti-materiaali soveltuu nuorisotyön lisäksi erinomaisesti muidenkin ikäryhmien käyttöön.

Ekopaasto
Ekopaaston järjestävät Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus, Suomen ekumeeninen neuvosto, Kirkon Ulkomaanapu Changemaker ja Martat.

Evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyö
Sakastin sivuilla tietoa mm. Kirkon ympäristödiplomista.

WWF
WWF:n laajasta ympäristömateriaalista löytyy mm. Naturewatch-aineistot ala- ja yläkoulujen käyttöön.