Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Viestintä

Kirkon viestinnän tavoitteena on rakentaa vuorovaikutusta ja tukea ihmisten hengellistä elämää eri medioiden välityksellä.

Evankelis-luterilaisen kirkon viestintäsivut

Tietoa viestinnän koulutuksista, henkilökohtaisesta-, sisäisestä- ja verkkoviestinnästä sekä kirkon visuaalisesta ilmeestä.

Sosiaalinen media

Seurakunnat voivat tilata Hengellinen elämä verkossa -koulutuksia tarpeittensa mukaan. Hiippakunnasta voi tiedustella kouluttajaa, joka tulee pitämään 2-4 tuntia kestävän täsmäkoulutuksen tietystä sosiaaliseen mediaan liittyvästä aiheesta (esim. täsmäkoulutus Facebook-sivun sisällöntuotannosta).

Katso Järvi-Kuopion seurakunnassa laadittu some-etiketti (alla).

Evankelis-luterilaisen kirkon mediapalvelu

Perustietoa kirkosta, ajankohtaisia tiedotteita, kuvia, tietoa päätöksenteosta sekä hartausmateriaalia.

Kirkon kuvapankki

Kuvapankin kuvia voi käyttää kaikissa seurakuntajulkaisuissa.