Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Vapaaehtoistoiminta

Materiaaleja ja virikkeitä vapaaehtoistoimintaan

 

Vapaaehtoistoiminta koskee kaikkia työntekijäryhmiä ja vastuunkantajia, jotka tekevät työtä kirkossa. Hyvät ideat ja tavoitteet muuttuvat paremmin käytännöiksi, kun vapaaehtoiset ja työntekijät yhdessä etsivät ymmärrystä siitä mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

Sakastista  löytyy hyviä vinkkejä mm. vapaaehtoistoiminnan viestintään, vapaaehtoisten perehdyttämiseen, kouluttamiseen ja tukemiseen sekä Ideapankki.

Kehitetään yhdessä -kuvauksessa annetaan malli, miten vapaaehtoistoiminnan organisointi seurakunnassa voisi edetä.

 

 

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja työntekijälle

Kirkko Helsingissä 2014

 

Helsingin seurakuntayhtymä on julkaissut kattavan käsikirjan, jonka pohjalta voi ottaa tarkasteluun oman seurakunnan ja paikkakunnan vapaaehtoistoiminnan. Käsikirjassa otetaan esille mm. vapaaehtoistoiminnan tavoitteet, ohjeistukset ja lainsäädäntö sekä malleja, miten rekrytoida, tukea, kiittää ja sitouttaa vapaaehtoistoimijoita. Lue lisää: Vapaaehtoistoiminnan käsikirja työntekijälle

Kyvyt käyttöön. Seurakuntien vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen. Tomi Oravasaari ja Anne Viljanen 2010.

Tutkimuksessa selvitetään seurakuntien vapaaehtoistoiminnan tilannetta. Seurakunnissa on vapaaehtoistoimintaa koska

- seurakunnan perusolemukseen kuuluu seurakuntalaisten osallistuminen

- vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kutsuu uusia ihmisiä mukaan

- vapaaehtoisena toimiminen kasvattaa ihmistä ja antaa merkitystä hänen elämäänsä. (Liite alla)

 

 ”Yhdeksän on enemmän kuin yksi ” - tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä. Anne Viljanen 2012

 

"Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistoiminta haastaa seurakuntien toimintakulttuuria muuttumaan. Tarvitaan keskustelua seurakuntanäkemyksestä, toimintaan vaikuttavista arvoista ja normeista sekä pohdintaa työnjaosta. Yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten uudenlainen yhteisöllisyys ja osallisuuden kaipuu haastavat seurakuntia kehittämään toimintaansa yhdessä seurakuntalaisten kanssa", kirjoittaa Anne Viljanen. (Liite alla) 

 

Minun Paikkani –ryhmä. Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi koulutusta. Tuula Haataja 2013

Kajaanilaisen Minun paikkani - ryhmän toiminnan kautta syntyi yksi vaihtoehto rekrytoida ja

kouluttaa vapaaehtoisia toimijoita sekä mahdollistaa osallisuuden kautta aktiivista jäsenyyttä

seurakunnassa. Lue lisää Tuula Haatajan kehittämistehtävästä. (Kaksi liitettä alla)

 

10 sanaa vapaaehtoisuudesta- teologista pohdintaa. Hans-Erik Nordin 2009.

Vihkonen on tarkoitettu avuksi pohdittaessa vapaaehtoisuutta. Jokaisen 10 sanan yhteydessä on keskustelukysymyksiä virittämään pohdintaa siitä, mitä sana tarkoittaa omassa kontekstissa:

1. Ottakaa oppia maanviljelijästä

2. Kasvihuoneen, pohjamoreenin ja viljavan pellon välillä on eroa

3. Jumalan valtakunta muuttaa perspektiivin

4. Ottakaa perintö ennen kuin se on hävitetty

5. Jotkut ovat saaneet erityisen viran

6. Tehtävä on yhteinen

7. Kutsumus kotona ja työssä

8. Luopukaa "auttamissyndroomasta"

9. Valta ja vastuu

10. Vapaaehtoisuus koskee itse asiassa vapautta

(Liite alla)