Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Työyhteisöjen kehittäminen

Seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on tuottavaa ja tuloksellista.

Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti - myös vaikeina aikoina - ja se kattaa koko henkilöstön. Näin toimiva seurakunta edistää kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia ja huolehtii heidän työmarkkinakelpoisuutensa säilymisestä muuttuvissa tilanteissa.

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittämisen toimintamalli on sisällytetty Kirkon henkilöstön kehittämissopimukseen, joka tuli voimaan 1.12.2010.