Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Kasvatus

Lapset ja nuoret ovat kirkkomme erityinen aarre. Seurakunnan työntekijöiden tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua, antaa matkaan hyviä ja rohkaisevia eväitä ja olla kuulolla. Kirkossa, jossa on tilaa lapsille ja nuorille, on tilaa myös leikille, naurulle, kyselemiselle ja kyseenalaistamiselle, mielikuvitukselle ja luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. Tätä hiippakunta haluaa olla mahdollisuuksiensa mukaan tukemassa.

Hiippakunnallisen kasvatuksen avainalueita ovat:

  • seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöitten ammatillisten valmiuksien ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä työssä jaksamisen tukeminen
  • lapsi- ja nuorisotyön yhteistyön edistäminen muiden seurakunnan työalo­jen ja yhteiskunnan vastaavien toimijoiden kanssa
  • lapsi- ja nuorisotyön toiminnan ja resurssien kehittymisen seuranta ja tarvittaessa kehitykseen reagointi
  • yhteiskunnan toteuttaman uskontokasvatuksen tukeminen ja arvokasva­tuksen kehityksen seuranta ja arvioiminen ja siihen vaikuttaminen sekä yhteyksien ylläpitäminen kirkon ja yhteiskunnan kasvatustoiminnan välillä.