Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Kansainvälinen työ

 

Kuopion hiippakunnan kansainvälinen työ sisältää niin lähetystyön kuin maahanmuuttajatyön toimintamuodot. Lähetystyö on osa kirkon kansainvälistä vastuuta, mihin kuuluu myös kansainvälinen diakonia. Maahanmuuttajatyö pitää taas sisällään kirkon tarjoaman diakonisen avun ja vieraskielisen seurakuntatyön. Kirkon kansainvälinen työ painottaa kristinuskon globaalia luonnetta. Se saa toimivan muotonsa paikallisessa kontekstissa mutta sillä on kaikkia kristittyjä yhdistävä perusta ja lähtökohta. Sen pohjalta kirkko on avoin kaikille ihmisille kansallisuudesta, rodusta ja muista jaotteluista riippumatta. Oma kirkkomme on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, joka on saanut lähettäjältään tehtäväksi evankeliumin ja Jumalan valtakunnan julistamisen kaikille ihmisille kaikkialla.

Piispa vastaa hiippakunnan kansainvälisistä suhteista. Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin tehtäviin taas kuuluu kehittää ja koordinoida kansainväliseen työhön liittyvää koulutusta sekä luoda ja pitää yllä tähän työalaan liittyviä yhteyksiä ja suhteita. Seurakunnilla on keskeinen vastuu niin lähetystyön kuin maahanmuuttajatyön käytännöllisestä toteuttamisesta yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen ja kirkon Ulkomaan avun kanssa.

Kuopion hiippakunnalla on kumppanuussopimus yhdessä Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Sopimuksella vahvistetaan yhteistyötä, hengellistä yhteyttä ja solidaarisuutta kirkkojen välillä. Yhteistyötä kehitetään muun muassa järjestämällä vierailuja, koulutusyhteistyötä ja työntekijä- ja harjoittelijavaihtoa. Uutena painopisteenä on yhteistyön kehittäminen kirkkomusiikin alalla. Lähetysaktiviteettiä vahvistetaan erilaisilla hankkeilla, joiden kautta seurakunnat voivat kolehtivaroin ja suorin lahjoituksin tukea Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon toimintaa Suomen Lähetysseuran kautta.  Kumppanuussopimuksen lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus, vastavuoroisuus, tasavertaisuus.

ELCJHL:n kotisivu http://www.elcjhl.org/