Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Diakonia

Diakonia- ja yhteiskuntatyössä kirkko toteuttaa perustehtäväänsä edistämällä kristilliseen uskoon perustuvaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta yksilöiden elämässä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Diakoniatyön tulee erityisesti auttaa ja tukea niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Hiippakunnallisen diakonia- ja yhteiskuntatyön perustehtävänä on seurata diakonia- ja yhteiskuntatyön tarvetta hiippakunnassa ja tehdä sitä koskevia suunnitelmia sekä tukea ja edistää rovastikunnallista, seurakunnallista ja kansainvälistä diakonia- ja yhteiskuntatyötä.

Perustehtävästä huolehtimiseen käytetään seuraavia välineitä: työntekijöiden täydennyskoulutus, työntekijäneuvottelut, työnohjaus, työkonsultointi, hiippakunnalliset ja valtakunnalliset tapahtumat, hiippakunnalliset rahastot, tiedotus sekä monenlainen yhteydenpito kirkon ja yhteiskunnan keskeisiin toimijoihin.

 

Anomus diakonian virkaan vihkimiseksi on hiippakunnan välilehdellä:

https://kuopionhiippakunta-fi-d.aldone.fi/hiippakunta/toihin_hiippakuntaan/diakonian-virka/

Kuopion hiippakunnassa alkaa vuonna 2019 diakoniatyön kehittäjävalmennus. Lisätietoa valmennuksesta:

Diakonian kehittäjävalmennus