Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Hiippakunnan sihteeristö edistää kirkon tehtävää järjestämällä koulutusta, kehittämällä seurakuntien toiminnan sisältöä ja seurakuntia työyhteisöinä sekä pitää yllä yhteyksiä hiippakunnan kannalta merkittäviin tahoihin. Sihteeristön työtä johtaa hiippakuntadekaani.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat ennen muuta kirkon keskushallinto, erityisesti Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto, kirkon toimintaa tukevat järjestöt sekä muun yhteiskunnan vastaavat tahot.

 

TÄRKEIMMÄT ARVOT, JOIHIN SITOUDUMME

 

Pyhän kunnioitus

 • toimintamme keskeisimpänä vaikuttimena on armo
 • olemme kutsumustietoisia ja uskallamme olla läsnä omana itsenämme
 • monipuolinen hartauselämä on meille tärkeää
 • emme kätkeydy teologisen retoriikan tai muun auktoriteetin taakse
 • olemme tietoisia siitä, että olemme osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa


Rakkaudellisuus

 • kohtaamme ihmisiä ja yhteisöjä arvostaen, emme ylhäältä alaspäin
 • tuemme seurakuntien työntekijöitä
 • kannustamme ja rohkaisemme toisiamme ja seurakuntien työntekijöitä
 • annamme rakentavaa palautetta työyhteisössämme
 • luotamme toisiimme


Oikeudenmukaisuus

 • arvostamme kaikkia työntekijöitä samalla lailla
 • pyrimme vaikuttamaan seurakunnissa oikeudenmukaisuuden lisääntymiseksi
 • olemme läsnä tasapuolisesti koko hiippakunnan alueella
 • edistämme globaalia oikeudenmukaisuutta
 • pyrimme tarkastelemaan asioita ohi henkilökohtaisten sidonnaisuuksien


Avarakatseisuus

 • olemme avoimia uudelle
 • pidämme erilaisia näkemyksiä rikkautena
 • olemme tietoisia omista ennakkoluuloistamme ja valmiita työskentelemään niiden kanssa
 • välitämme eteenpäin sitä, mitä kohtaamme muualla
 • edistämme ekumeniaa ja uskontojen välistä vuoropuhelua


Vastuullisuus

 • edistämme ja toteutamme ympäristön ja köyhimpien maiden kannalta kestävää kehitystä
 • arvioimme kriittisesti oman työmme määrää ja laatua
 • emme pelkää vaikeiden asioiden käsittelyä
 • pyrimme olemaan luottamuksen arvoisia ja perustelemme avoimesti sen, mitä teemme
 • tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme, arvoistamme ja tavoitteistamme