Hiippakunta

Piispa ja hiippakunta

Piispa ja hiippakunta kuuluvat läheisesti yhteen. Piispa johtaa ja valvoo hiippakuntansa hallintoa, valvoo sekä seurakuntien että pappien toimintaa. Kirkkomme järjestyksen mukaan hän on hiippakuntansa “seurakuntien ja pappien ylin kaitsija” (KJ 18:1). Ts. piispa valvoo jumalanpalvelusten, sakramenttien ja muiden kirkollisten toimitusten oikeaa hoitamista, opin puhtautta ja seurakuntien hallintoa sekä seurakuntien muiden viranhaltijoiden virkatoimia ja elämää.

Piispan rinnalla hiippakunnan hallintoa hoitaa hiippakuntavaltuusto ja piispan puheenjohdolla toimiva tuomiokapituli.

Piispan ja toisaalta myös suoraan seurakuntien avuksi erityisesti toiminnallisia ja koulutustehtäviä varten on hiippakunnalla sihteeristönsä, jota johtaa hiippakuntadekaani.