Hiippakunta

Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2014-2018


Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2014-2018
Toimintalinjaus koskee Kuopion hiippakunnan viranomaisia: piispaa, tuomiokapitulia ja hiippakuntavaltuustoa.