Hiippakunta

Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2019-2023

Toimintalinjauksen tarkoituksena on ohjata tuomiokapitulin toiminnan ja talouden suunnittelua ja toteutusta. Toimintalinjaus koskee Kuopion hiippakunnan viranomaisia: piispaa, tuomiokapitulia ja hiippakuntavaltuustoa. Tuomiokapitulin henkilöstö toteuttaa tätä toimintalinjausta.

Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2019-2023

Liite toimintalinjaukseen 2019-2023