Hiippakunta

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosille 2018-2020

  1. Hengellisen elämän vahvistaminen.

  2. Kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen.

  3. Seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista.

  4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

  5.