Hiippakunta

Hiippakunta

  • Nykyinen hiippakunta perustettu vuonna 1939
  • Rovastikuntia 5
  • Seurakuntia 52
  • Seurakuntalaisia n. 400 000
  • Käsittää alueellisesti Keski- ja Pohjois-Savon, Kainuun ja osittain Pohjois-Karjalan, joskin läntisimmät seurakunnat kuuluvat Keski-Suomeen ja Pohjanmaahan

 Historiaa:

Kuopion hiippakunta perustettiin ensimmäisen kerran 1850, jolloin se toimi Turun ja Porvoon rinnalla maan kolmantena hiippakuntana. Hiippakuntien määrän noustessa Etelä-Savoa ja Karjalaa palveleva hiippakunta sijoitettiin Savonlinnaan ja Kuopion tuomiokapituli siirrettiin Ouluun vuonna 1900. Oulussa hiippakunta toimi vuoteen 1923 Kuopion hiippakunnan nimellä.

Seurakuntien väkiluvun kasvaessa Kuopioon perustettiin hiippakunta uudelleen vuonna 1939. Hiippakunnan tehtävänä oli itäisen rajaseudun seurakunnallisen ja hengellisen elämän rakentaminen.

Nykypäivää:

Suurin osa hiippakunnan seurakunnista on pieniä tai keskisuuria seurakuntia. Tulevaisuuden suurena haasteena on seurakuntien muuttotappio, jonka seurauksena väki vähenee erityisesti maaseudulla ja kasvua on lähinnä vain yliopistokaupunkien Kuopion ja Joensuun seuduilla.


Kirkkomme herätysliikkeistä Kuopion hiippakuntaa on vanhastaan leimannut herännäisyys. Myös muilla herätysliikkeillä, erityisesti joillakin lestadiolaisuuden suunnilla on täällä kannatusta. Seurakuntaelämän perustan muodostaa kuitenkin kaikkialla paikallisseurakuntien työntekijöiden ja vastuunkantajien työ.


Hiippakunnan alueella toimivat, kirkon virkoihin edellyttävään tutkintoon kouluttavat laitokset ovat hiippakunnan erityinen voimavara. Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto, Sibelius-Akatemian Kuopion osasto ja DIAK Itä Pieksämäellä yksikkö tarjoavat tulevaisuudessakin hyvin koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa hiippakunnan seurakuntien tarpeeseen sekä rikastuttavat asiantuntija- ja tutkimustyöllään hiippakunnan toimintaa. Omaleimaisuutta hiippakuntaan luovat myös kristilliset kansanopistot.


Oman lisävärinsä tuo rinnakkainelo ortodoksisen kirkon ja sen väestön kanssa. Kuopion hiippakunta elää keskellä paikallista ja elävää ekumeenista ympäristöä. Ortodoksisen kirkon piispanistuin Kuopiossa ja Valamon ja Lintulan luostarit Heinävedellä sekä Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan läntisen ja ortodoksisen teologian koulutusohjelmat ovat omiaan ylläpitämään ekumeenista vuorovaikutusta hiippakunnan alueella.