Hiipan alta ja vierestä -blogi

Hiipan alta ja vierestä

Kasteen paikka13.11.2017 09:46

Kastemaljalla on kirkossa keskeinen paikka sen etuosassa, kirkon kuorissa. Vaikka useimmat lapset on tavattu kastaa kotona tai mummolassa, kastemaljan paikka kirkossa muistuttaa kasteen lahjasta ja arvosta. Kasteesta kristityn elämä alkaa ja siitä jokaiseen uuteen päivään avautuu uskoa, toivoa ja rakkautta.

Viime viikolla puhuimme kirkolliskokouksessa kasteesta. Vaikka kasteella on keskeinen paikka kirkon uskossa, se ei ole enää itsestäänselvyys nuorten perheiden elämässä. Kasteiden määrä on laskenut suhteellisen nopeasti 2010-luvulla. Eniten lapsia jää kastamatta etelän suurissa kaupunkiseurakunnissa, kun taas maaseudulla lapset useammin kastetaan. Kehitys on ollut kuitenkin kaikissa hiippakunnissa samansuuntainen ja muutokset voivat olla nopeita.
Kiristyvän talouden ja monien muiden haasteiden rinnalla kysymys kasteen paikasta onkin kirkossa ison kokoluokan asia. Kasteelle kutsuminen on kirkon ydintehtävä – se on kirkon teologian sydämessä. Käytännön elämässä kasteiden väheneminen vaikuttaa kirkon jäsenyyteen ja yleisiin uskonnollisiin käsityksiin.
Kasteiden määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet monet eri syyt. Sen takana voi nähdä uskonnollista välinpitämättömyyttä tai uskontovastaisuutta. Uskontoa pidetään myös entistä useammin rationaalisesti valittuna katsomuksena. Tällaisen ajattelutavan mukaan uskonnon voi omaksua vasta sitten, kun on riittävästi ymmärrystä tehdä itsenäisiä ratkaisuja.
Osa vanhemmista haluaakin jättää päätöksen lapsen kastamisesta lapselle itselleen. Sen takana on usein ajatus siitä, että he hyvää tarkoittaen haluavat tarjota lapselle neutraalin lähtökohdan uskontoihin ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Tosiasiassa tällainen lähtökohta ei kuitenkaan ole arvovapaa, vaan lapsi kasvaa aina johonkin luottamussuhteeseen. Se totuttaa myös elämään kirkon ulkopuolella.
Kirkkohallitus on ottanut kasteen paikan tosissaan. Se on käynnistämässä kaksivuotista kasteeseen ja kummiuteen liittyvää hanketta. Sen avulla pyritään turvaamaan kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä ja vahvistamaan kulttuurissamme edelleen myönteisenä koettua kummiutta. Verkostoyhteistyönä toteutettava hanke pyrkiikin tuottamaan uusia sanoituksia ja monipuolisia tapoja pitää esillä kasteen merkitystä ja kummiutta omissa seurakunnissamme.
Kastemaljalla on kirkossa keskeinen paikka ja se on siellä pientä ihmistä varten. Kaste kantaa ja siitä kaikki alkaa. Meidän tehtävämme seurakuntana on kutsua sen äärelle.  
                                                                       ***
Kirkolliskokouksessa keskusteltiin tilatun selvityksen pohjalta kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille. Käydyn keskustelun pohjalta näyttää siltä, että kirkolliskokous ei halua luopua vihkioikeudesta. Yhtenä näkökohtana tuli esille se, että kirkollisella vihkimisellä on suora yhteys siihen, missä määrin vanhemmat kastattavat lapsensa.
 
Tiina Reinikainen
Yhteisen seurakuntatyön johtaja, kirkolliskokousedustaja


Ilmoita asiattomasta kirjoituksesta tai kommentista.

AtomRSS
Kommentoi kirjoitusta
*

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.