27.6.2018

Tuomiokapitulin istunto 28.6.2018

Annettiin pastori Oona Huttuselle viranhoitomääräys Kuopion seurakuntayhtymän rovastikuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 28.8.2018-11.7.2019.

Annettiin pastori Hanna Pajariselle viranhoitomääräys Rantakylän seurakunnan II kappalaisen viran hoitamiseen sijaisena ajalle 1.6.-31.8.2018.

Annettiin pastori Antti Ylöselle viranhoitomääräys Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viran hoitamiseen sijaisena ajalle 16.7.-31.12.2018.

Annettiin hiippakuntasihteeri Kati Jansalle viranhoitomääräys Kuopion Männistön seurakuntapastorin viran hoitamiseen sijaisena ajalle 1.9.2018-31.8.2019.

Todettiin, että pastori Risto Huotarin viranhoitomääräys Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viran hoitamiseen lakkaa hänen omasta pyynnöstään 15.7.2018. Annettiin hänelle viranhoitomääräys Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran hoitamiseen sijaisena kirkkoherra Janne Bovellanin virkavapauden ajaksi alkaen 1.8.2018 enintään 31.1.2019 asti.

Keskeytettiin pastori Kari Iivarisen viranhoitomääräys Varkauden seurakunnan III kappalaisen virkaan 1.9.2018 ja hänelle annettiin viranhoitomääräys Varkauden seurakunnan avoinna olevan kirkkoherran viran hoitamiseen 1.9.2018 alkaen siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.12.2018 asti.

Annettiin pastori Marja Liisa Liimatalle viranhoitomääräys Joensuun seurakuntayhtymän sairaalapapin virkaan 1.1.2019 alkaen.

Annettiin pastori Riikka Hakuliselle viranhoitomääräys Joensuun seurakuntayhtymän avoinna olevaan sairaalapapin virkaan ajalle 1.7.–31.12.2018.

Päätettiin ottaa Maija Sankari viransijaisena hoitamaan hiippakuntasihteerin virkaa ajalla 1.10.2018-31.8.2019.

Annettiin pastori Sari Kärhälle viranhoitomääräys vt. johtavaksi sairaalasielunhoitajan virkaan ajalle 1.9.-30.11.2018 tai enintään niin pitkäksi aikaa, kunnes virka vakinaisesti täytetään.

Valittiin diakoni Anne-Maarit Andersson Naarajärven vankilan vankiladiakonin virkaan.

Todettiin, että pastori Paula Hagman-Puustinen, pastori Ville Kajan, pastori Juha Määttä, pastori Johanna Porkola, pastori Tiina Rantanen, pastori Pasi Riepponen ja pastori Markku Virta ovat kelpoisia Kuopion Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virkaan.

Päätettiin ottaa teologian maisteri, pastori Simo Parni Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin piispan erityisavustajan virkaan.

Kutsuttiin Rautavaaran seurakunnan kanttori Janne Saarelainen hoitamaan Kuopion tuomiokapitulin hiippakuntakanttorin osa-aikaista tehtävää ajalla 28.8.2018 – 27.8.2019 tai kunnes vakituinen hiippakuntakanttori Anna Pöyhönen palaa työvapaalta.

Todettiin, että pastori Sami Saravuoman viranhoitomääräys avoinna olevan Iisalmen seurakunnan I kappalaisen viran hoitamiseen lakkaa hänen omasta pyynnöstään 31.7.2018. Hänelle myönnettiin siirto Turun arkkihiippakuntaan ehdolla, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ottaa hänet vastaan.

Myönnettiin pastori Hanna Lehdolle siirto Turun arkkihiippakuntaan ehdolla, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ottaa hänet vastaan.

Todettiin Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antaneen viranhoitomääräyksen pastori Miina Karastille Petäjäveden seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 1.–19.8.2018.

 

Lisätietoja antaa vs. notaari Janne Bovellan puh. 044 7050 604