19.3.2018

Piispan tervehdys - yhteistä virkaa 30 vuotta

 

 PAPPISVIRAN AVAAMISESTA NAISILLE 30 VUOTTA

 

Tahdon tervehtiä lämpimästi ja onnitella sydämellisesti kaikkia naispuolisia pappeja, sisaria Kristuksessa ja työtovereita Kuopion hiippakunnassa, sen johdosta, että tänä keväänä on tullut kuluneeksi 30 vuotta pappisviran avaamisesta naisille.  

Ennen kaikkea onnittelen koko kirkkoamme. Kirkkomme tarvitsee evankeliumin työhön molempia sukupuolia, sekä naisia että miehiä. Tämä tarve oli tuolloin yksi tärkeimpiä syitä päätökselle tehdä pappisvirasta yhteinen. Tämä tarve ei ole vähentynyt, vaan pikemminkin kasvanut. Samalla kirkko tunnusti naisen ja miehen yhdenvertaisuuden myös tässä tehtävässä.

Siksi iloitsen joka kerran, kun näen naisen tai miehen kastamassa lasta, opettamassa nuoria, julistamassa ilosanomaa aikuisille, toimittamassa pyhää ehtoollista, auttamassa köyhiä ja lohduttamassa kuoleman surua kantavaa ihmistä – siis tekemässä sitä, mitä varten hyvä Jumala on pappisviran asettanut.  

Kirkossamme on yksi pappisvirka. Saan vihkiä siihen sekä miehiä että naisia. Siksi se aika, jolloin puhuttiin naispappeudesta, voidaan jättää taakse.

Joillekin ekumeenisille kumppanuuskirkoillemme pappisvirka on sidottu sukupuoleen. Samoin ajattelevia sisaria ja veljiä on myös omassa kirkossamme. Toivon ja rukoilen, että hekin voisivat kokea kirkon omakseen.

Papiksi vihkimisessä vihittävän harteille asetetaan stola ja hänelle lausutaan Herramme sanat: "Ota minun ikeeni harteillesi. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt." Tämä kuorma ei ehkä aina ole kaikille tuntunut kevyeltä. Silloinkin Kristuksen lupaus on totta ja pysyy voimassa.

Iloitsen jokaisesta sisaresta yhteisessä pappisvirassa. Kutsun jokaista kirkkomme jäsentä, niin miehiä kuin naisiakin, palvelemaan Kristusta ja rakentamaan hänen kirkkoaan. Erilaisina olemme yksi Kristuksen ruumis (1. Kor. 12:12-30). Yhdessä olemme vahvempia.

 

Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa