5.10.2017

Tuomiokapitulin istunto 6.10.2017

Todettiin pastori Simo Parnin irtisanoutuneen Pielisensuun seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.1.2018 lukien.

Todettiin kirkkoherra Juhani Saastamoisen irtisanoutuneen Valtimon seurakunnan kirkkoherran virasta siten, että 31.10.2017 on viimeinen hänen viranhoitopäivänsä.
Annettiin kirkkoherra Juhani Saastamoiselle viranhoitomääräys Sotkamon seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.11.2017 lukien. Todettiin, että pastori Antti Lankisen viranhoitomääräys Sotkamon seurakunnan avoimen kirkkoherran viran hoitamiseen päättyy 31.10.2017.
Annettiin pastori Mikko Huhtalalle viranhoitomääräys Valtimon seurakunnan avoimen kirkkoherran viran hoitamiseen virkavapaana omasta virastaan 1.11.2017 lukien siihen asti, kun virka vakinaisesti täytetään tai asiasta muuten päätetään.
Annettiin pastori Kirsi Perämaalle viranhoitomääräys Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän rovastikuntapapin viran hoitamiseen osa-aikaisesti (50 %) ajalla 1.-30.11.2017.
Annettiin pastori Nuusa Parkkiselle viranhoitomääräys Kajaanin seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan 1.1.2018 lukien. Samalla peruttiin hänelle annettu viranhoitomääräys Kajaanin seurakunnan I seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.1.-31.3.2018.
Todetaan pastori Tiina Reinikaisen irtisanoutuneen Pielisensuun seurakunnan I kappalaisen virasta 1.12.2017 lukien.
 
 
 
Lisätietoja antaa notaari Marja-Sisko Aalto p. 044 7050 604.