8.6.2017

Tuomiokapitulin istunto 8.6.2017

 

Annettiin pastori Karoliina Mustoselle viranhoitomääräys Varkauden ja Heinäveden
seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran hoitamiseen ajalle 1.8.–31.10.2017.
Viranhoidosta 60 % on Varkauden seurakunnan työtä ja 40 % Heinäveden seurakunnan työtä. Määräaikaisuuden peruste on KL 6:9 § kohdan 3) mukainen.
 
Annettiin pastori Elina Hynyselle viranhoitomääräys KL 6:1 § 4 momentin mukaan virkaa
perustamatta seurakuntapastoriksi Kuopion Männistön seurakuntaan ajalle 1.–13.8.2017 sekä Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 14.8.2017– 28.6.2018.
 
Annettiin pastori Sanna Oikariselle viranhoitomääräys Kajaanin seurakunnan papiston
vuosilomien sijaiseksi ajalle 1.–3.9.2017 ja II sairaalapastorin vuosiloman sijaiseksi ajalle 4.–30.9.2017.
 
Annettiin pastori Niko Salmiselle viranhoitomääräys Enon seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.7.–31.8.2017
 
Annettiin pastori Hanna Pajariselle viranhoitomääräys Rantakylän seurakunnan II kappalaisen viran hoitamiseen vuosiloman sijaisena ajalla 14.6.–29.8.2017.

 

Annettiin pastori Eeva-Maija Montolle viranhoitomääräys Kiuruveden seurakunnan papiston vuosilomansijaiseksi ajalle 3.7.–31.8.2017 sekä Kiuruveden seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.9.2017–31.8.2019 tai niin kauan kuin varsinaisen viranhaltijan virkavapaus kestää.
 
Annettiin pastori Anu Backmanille viranhoitomääräys Iisalmen seurakunnan I kappalaisen viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.9.–30.11.2017.
 
Annettiin rovasti Hannu Komulaiselle viranhoitomääräys Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 12.6.–13.8.2017.
                                                                                  
Annetaan pastori Pirkko Hänniselle viranhoitomääräys Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherran virkaan 15.6.2017 lukien. Todettiin, että pastori Anna Juntusen viranhoitomääräys hoitaa toistaiseksi avoinna olevaa Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherran virkaa päättyy 14.6.2017.
  
 
Lisätietoja antaa notaari Marja-Sisko Aalto p. 044 7050 604.