29.5.2017

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vihkii 4. kesäkuuta kolme uutta pappia Kuopion hiippakuntaan

Sami, Heidi ja Ruut vastaamassa julkisen tutkinnon kysymyksiin
Tuomiokapitulin kollegio kuulustelee

Messussa musiikista seurakunnan kanssa vastaavat kanttori Valtteri Tuomikoski  ja urkuri Anu Pulkkinen.

Luterilainen reformaatio halusi pitää kiinni pappisvihkimyksestä, jossa ihminen pyhitetään hengelliseen tehtävään. Toisaalta se ryhtyi käyttämään tietoisesti papista latinan termiä ’minister’ eli palvelija. Haluttiin korostaa, että papin tärkein tehtävä on palvella seurakuntaa julistamalla sanaa ja toimittamalla pyhiä sakramentteja.

”Uusien pappien vihkiminen helluntaina muistuttaa siitä, että helluntaina syntynyt kirkko on yhä elävä. Siksi pappisvihkimys on suuri ilo koko hiippakunnalle,” piispa Jari Jolkkonen sanoo.

Vihkimisessä avustavat: Tuomiorovasti Ilpo Rannankari, hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen, pappisasessori Olli Kortelainen, Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Janne Bovellan, Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Seppo Laitanen ja Pieksämäen seurakunnan vs kirkkoherra Anita Seppä. Notaarina toimii Marja-Sisko Aalto.

Piispa Jari Jolkkosen saarna on saatavissa Kuopion tuomiokapitulin nettisivuilta sunnuntaina 4.6. http://www.kuopionhiippakunta.fi/

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin antaa 4.6.2017 papiksi vihkimyksen yhteydessä seuraavat viranhoitomääräykset:

TM Heidi Haimilahti osa-aikaisesti (60 %) hoitamaan Siilinjärven seurakunnan II seurakunta-pastorin virkaa 4.6.-31.12.2017 tai siihen saakka, kun viran varsinaisen hoitajan osittainen virkavapaa päättyy.

TM Ruut Hanhikorpi sijaisena hoitamaan Pieksämäen seurakunnan III kappalaisen virkaa 4.6.-31.12.2017.

TM Sami Saravuoma sijaisena hoitamaan Iisalmen seurakunnan II kappalaisen virkaa 4.6.-2.7.2017 ja Iisalmen seurakunnan II seurakuntapastorin virkaa 3.7.-29.12.2017.

 

Papiksi vihkimistä edeltävä ordinaatiokoulutus

Papiksi vihittävät ovat osallistuneet 15.-19.5.2017 tuomiokapitulissa järjestettyyn ordinaatiokoulutukseen. Ordinaatiokoulutus on papin työhön perehdyttämistä. Koulutuksen aikana käydään läpi seurakuntatyön kannalta keskeisiä asioita, kuten jumalanpalveluksen ja kirkollisten toimitusten toimittamista, Raamatun tuntemusta ja kirkon tunnustusta, kirkon lainsäädäntöä, työyhteisökysymyksiä jne. Ordinaatiokoulutukseen sisältyy myös saarna-, opetus- ja raamatunselitysnäytteet.

Media on tervetullut sunnuntaina kello 10 alkavaan pappisvihkimysmessuun Kuopion tuomiokirkkoon. Lisätietoja antavat notaari Marja-Sisko Aalto p. 044 7050 604 ja piispan sihteeri Hanna Lehto hanna.lehto@evl.fi