Tuomiokapitulin istunto (tarvittaessa puhelinkokous)

Aika: 28.6.2018